Gaeilge

Ceardlann a hAon

Ceol na Teanga

Ba í aidhm na ceardlainne seo ná tacú le múinteoirí agus iad ag tús an aistir tabhairt faoi Shonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí a chur i ngníomh. Tugtar léargas ar an bpróiseas comhairliúcháin poiblí a bhí i gceist leis na sonraíochtaí agus tugtar léargas ar a bhfuil i gceist le snáitheanna na sonraíochta agus leis an gcur chuige comhtháite. Tiocfaidh tú ar na hacmhainní a úsáideadh le linn na ceardlainne thíos.

FGL Lá 1 - Seisiún 1 (T1)
Cineál comhaid: PPT
FGL Lá 1 - Seisiún 2 (T1)
Cineál comhaid: PPT
FGL Lá 1 - Seisiún 3 (T1)
Cineál comhaid: PPT
Seisiún 1 - Tábhacht na Gaeilge
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Seisiún 1 - An Próiseas Comhairliúcháin
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Féidearthachtaí Litríochta (T1)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm