Gaeilge

Acmhainní

Tá teacht anseo ar réimse acmhainní teagaisc agus foghlama a chuideoidh leat agus tú ag tabhairt faoi Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí a chur i ngníomh.

 

Feidhmchláir Teagaisc agus Foghlama
Taithí Mhúinteoirí & Dea-chleachtas
T1: Guth an mhúinteora: Sampla A
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
T1: Guth an mhúinteora: Sampla B
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
T2: Guth an mhúinteora: Sampla A
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
T2: Guth an mhúinteora: Sampla B
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Ailíniú agus Machnamh sa Chleachtas Ranga
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Seachtain na Folláine - Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
An Phunann Adobe Spark
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Múinteoirí ag labhairt faoin bpunann
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Míreanna Beaga Teagaisc
Kahoot! sa Seomra Ranga Gaeilge
Cineál comhaid: PPT
Adobe Spark sa Seomra Ranga Gaeilge
Cineál comhaid: PPT
Físghabhálacha Scáileáin & Taifead ar Sheimineáir Ghréasáin 2019-20
T1: Téacsanna agus tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
T2: Téacsanna agus tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
MRB 1 & 2 agus An Tasc Measúnaithe
MRB 1: An Phunann: Fás, Forás agus Forbairt tríd an bPunann Teanga
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
MRB 1: An Phunann Teanga
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
MRB 2: An Tasc Cumarsáideach Cuid 1
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
MRB 2 & An Tasc Measúnaithe Cuid 2
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
AFMÁ
Cur Chuige don Chruinniú AFMÁ
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cur i Láthair
Cineál comhaid: Láithreoireacht
Pleanáil
(1/4) Meafar Foghlama na Gaeilge (Scoileanna T1 agus T2)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
(2/4) An Phleanáil Roinne (Scoileanna T1 agus T2)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
(3/4) Aonad Foghlama Samplach 'A' (Scoileanna T1)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
(4/4) Aonad Foghlama Samplach 'A' (Scoileanna T2)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Treoir Físghabhála don Teimpléad Pleanála Idirghníomhach
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
T1 - Aonaid Foghlama Samplacha
T2 - Aonaid Foghlama Samplacha
Físghabhálacha Scáileáin (2018-2019)
Feasacht Teanga i leith an Dátheangachais agus an Ilteangachais
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Foghlaim le Litríocht: Foghlaim le Feasacht (Seimineár Gréasáin T1)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Foghlaim le Litríocht: Foghlaim le Feasacht (Seimineár Gréasáin T2)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Pleanáil Roinne T1 (2018-2019)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Pleanáil Roinne T2 (2018-2019)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Acmhainní Eile T1
Acmhainní Eile T2
Acmhainní Eile (2018-2019)
Am Gairmiúil