Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1nna/CFL2nna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 24 June 2019

  JCToday Newsletter June 2019

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 May 2019

  The Webinar "Guidance Realted Units of Learning" is now available online here...

  The Webinar "Exploring Other Areas of Learning in Junior Cycle" is now available online here...

 • Dáta a Postáladh: 10 May 2019

  Tá nuashonrú déanta anois againn ar an doiciméad pleanála do MRBnna i rannán na Ceannaireachta dár Suíomh Gréasáin.  Tá sé le léamh in éineacht le cáipéis CNCM, Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe 2019/2020. Tá an dá cháipéis ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 09 May 2019

  Visual Art Teachers

  Two exciting opportunities for teachers of Visual Art - DesignSKILLS 2019 and Elective Summer Workshops. Register at www.jctregistration.ie 

 • Dáta a Postáladh: 04 April 2019

  JCToday Newsletter March 2019

  here...

 • Dáta a Postáladh: 15 February 2019

  Seo duit I gcomhpháirt leis an Eagraíocht um Chearta Ceoil na hÉireann (ECCÉ) agus le Canadh Éireann, tá lúcháir ar SSM a bheith ag tairiscint tionscnaimh dar teideal ‘Mise agus Mo Chuid Ceoil’ do mhúinteoirí ceoil, ceoltóirí ar cuairt agus scoláirí na chéad bhliana Cheoil sa tSraith Shóisearach. Beidh deiseanna ann ar fud na tíre do mhúinteoirí ceoil agus do scoláirí a bheith páirteach ann.  Faightear tuilleadh eolais anseo:

  Na hEalaíona i dtionscnamh Ceoil SS ‘Mise agus Mo Chuid Ceoil’. anseo...

   

 • Dáta a Postáladh: 14 December 2018

  Nuachtlitir na Nollag 2018 JCToday.

  Digital Copy and PDF...

 • Dáta a Postáladh: 13 December 2018

  Special Schools and Further Education Sector

  JCAD Handbook and User Guide

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2018

  Please find attached a handbook and appendices for schools to assist in the issuing of the JCPA

  here...

  The handbook also contains the following:

  Appendix 1 - Checklist

  Appendix 2 - Logos and Signatures

  Appendix 3 -  Privacy Notice and Consent Forms

  Appendix 4 - Samples of JCPAs for 2018

  Please complete Appendix 2 should you wish to submit or update your school crest or signatures by Wednesday the 5th December, 2018.

  (Please note, only Principal and Year Head signatures can appear on the JCPA).  Vice/Deputy Principal or Co-Ordinator will not appear on the JCPA.

  Please note that the administration grant to support schools with production of the JCPAs will also issue in the coming days.

  Should you have any queries please email jcpa@education.gov.ie.  Please ensure you quote your school name and roll number in all correspondence.

 • Dáta a Postáladh: 04 December 2018

  Nuachtlitir na Samhna 2018 JCToday.

  here...

 • Dáta a Postáladh: 30 October 2018

  A Mhúinteoirí Eolaíochta,

  Bíodh a fhios agaibh go bhfuil páipéar samplach den mheasúnú deiridh Eolaíochta le fáil anois ar shuíomh gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, http://www.examinations.ie ar féidir é a rochtain anseo.

  Bíodh a fhios agaibh go bhfuil na Treoirlínte Measúnaithe deiridh ar fáil anois ar shuíomh gréasáin an CNCM, www.curriculumonline.ie agus go bhfuil rochtain dhíreach orthu anseo.

 • Dáta a Postáladh: 24 October 2018

  Mhúinteoirí an Staidéir Ghnó,

  Tugtar le fios do Mhúinteoirí an Staidéir Ghnó go bhfuil scrúdpháipéar deiridh samplach don Staidéar Gnó ar fáil ar shuíomh gréasáin Choimisiún na Scrúduithe  Stáit, www.examinations.ie agus gur féidir rochtain dhíreach a fháil air anseo.  

  Bíodh a fhios agat go bhfuil na treoirlínte chun Tasc Measúnaithe an Staidéir Ghnó a chur i gcrích le fáil anois ar shuíomh gréasáin an CNCM, www.curriculumonline.ie agus gur féidir iad a rochtain go díreach anseo.

 • Dáta a Postáladh: 27 September 2018

  Enhancing Teacher Professional Collaboration Through Junior Cycle Reform

  here...

 • Dáta a Postáladh: 30 May 2018

  Nuachtlitir Sheirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí Bealtaine 2018 ar fáil

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 01 June 2018

  An Fhéidearthacht chun Foghlaim don Fholláine a Leathadh níos faide ná OSSP, CO, OSPS agus Treoir

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2018

  Science teachers – The Extended Experimental Investigation reflections and responses available

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Folláine: BETTY McLAUGHLIN, WELLBEING TEAM LEADER, JCT, OFFERS GUIDELINES FOR SCHOOLS

  here...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ceannairí Scoile – ceardlanna ag teacht aníos do cheannairí scoile. Tá an cheardlann seo dírithe ar Phríomhoidí / Leas-Phríomhoidí a bhíonn i gceannas ar phróiseas an teagaisc, na foghlama, an mheasúnaithe agus an tuairiscithe i scoileanna agus díreoidh sí ar chúrsaí tuairiscithe. Doimhneoidh an cheardlann tuiscint cheannairí scoile ar an gcaoi a gcabhraíonn tuairisciú le teagasc, foghlaim agus measúnú.  Sonraí iomlána le fail anseo: ...

 • Dáta a Postáladh: 25 January 2018

  Ceardlann roghnach FGL ar fáil in ionaid oideachais áitiúla san Earrach 2018 i gcomhair Éascaitheoirí AFMÁ san Eolaíocht, Staidéar Gnó agus Béarla. Sonraí ar fáil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 16 January 2018

  Nuachtlitir JCToday Nollag 2017

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  An Scoláire a Shuíomh i gCeartlár na Foghlama

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Other Areas of Learning on the JCPA

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 October 2017

  Uaireanta Bainistíocht Acmhainní - Breathnaigh na Dátaí

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2017

  Plean FGL 2017 - 2018 

  Plean FGL 2017 - 2018 anseo...

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh

 • Dáta a Postáladh:

 • Dáta a Postáladh:

Imeachtaí Ag Teacht Aníos

loading...

Fan ar an Eolas!