Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1nna/CFL2nna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 14 November 2019

  Páipéir Scrúdaithe Shamplacha Gaeilge agus Nuatheangacha Iasachta

  Tá na páipéir scrúdaithe shamplacha ar fáil ar líne ag CSS www.examinations.ie cliceáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 14 November 2019

  Ceardlanna AFMÁ

  Beidh ceardlanna roghnacha SLAR/AFMÁ ar siúl in ionaid oideachais timpeall na tíre. Tá na ceardlanna seo do mhúinteoirí atá ina nÉascaitheoirí i mbliana. Is féidir le múinteoirí ó ábhair éagsúla freastal ach clárú go díreach le d’ionad áitiúil. Tuilleadh eolais ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 06 November 2019

  Nuachtlitir JCToday anseo...

  eagrán eile anseo ...

 • Dáta a Postáladh: 22 October 2019

  Ceardlanna Roghanacha an Fhómhair 2019 do na Ealaíona sa tSraith Shóisearach agus don tionscnamh Lemme START!

  Is cúis áthais é d’Fhoireann na nEalaíon sa tSraith Shóisearach deiseanna iontacha a chur ar fáil do mhúinteoirí na sraithe sóisearaí i gcaitheamh fhómhar na bliana 2019. 

  Ceardlanna Roghanacha an Fhómhair 2019

  Lemme Start! 2019|20

  • Is tionscnamh é Lemme Start! a thabharfaidh deis do mhúinteoirí, ó ábhar nó ó dhisciplín ar bith, a bhfuil rang acu sa chéad bhliain den tSraith Shóisearach, a bheith ag comhoibriú le healaíontóir liteartha. Tiocfaidh an t-ealaíontóir ar cuairt chun na scoile chun sé huair a’ chloig a chaitheamh leis an múinteoir agus / nó le haghaidh am teagmhála leis an rang chun a dtuiscint a fhorbairt ar phrionsabail agus ar phríomhscileanna na sraithe sóisearaí.

  • Fhoirm iarratais ar líne ag www.jctregistration.ie

  • Is é an dáta deiridh d’iarratas ná an Dé Máirt, 5 Samhain 2019 faoi 4.30 i.n.  

  • Tuilleadh eolais anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2019

  Ceardlann Fealsúnachta

  Seans deireanach freastail ar An Fhealsúnacht Sonraíocht do Ghearrchúrsa na Sraithe Sóisearaí (CNCM) in Ionad Oideachais Laoise Satharn 9 Samhain 2019. Tabhair ríomhaire agus an tsonraíocht leat go dtí an lá. Tuilleadh eolais anseo...

 • Dáta a Postáladh: 01 October 2019

  Clár CFL1anna/CFL2anna 2019-20

  Scoileanna Speisialta:

  Tá litir agus ríomhphost seolta, lean na treoracha agus déan lá a chur in áirithe.

  Scoileanna dara leibhéal príomhshrutha:

  Cuir ceardlann dhá uair a chloig in áirithe anois. Táimid lán go dtí Nollaig 2019 ach cláraigh ar www.jctregistration.ie ag úsáid an cnaipe oráiste agus beimid i dteagmháil leat.

 • Dáta a Postáladh: 27 September 2019

  Beidh seimineár gréasáin Grafaic ‘Engaging with the Graphics Specification’ ar siúl Dé Chéadaoin 16ú Deireadh Fómhair ag 7 i.n. Tuilleadh eolais anseo...

  Is féidir clárú leis an nasc anseo...

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh

 • Dáta a Postáladh: 20 September 2019

  Is féidir teacht ar na Dátaí Tábhachtacha do na Measúnuithe Rangbhunaithe sa tSraith Shóisearach ag an nasc thíos:

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 17 September 2019

  An Comórtas NáisiúntaTreabhdóireachta 2019

  An bhfuil tú ag dul chuig an treabhdóireacht i mbliana?  Má tá, bí cinnte go mbuailfidh tú isteach ag an stáinnín atá againne ag uimhir 432 i Sráidbhaile an Rialtais.  Beidh Comhairleoirí ansin ónár gcuid foirne Teicneolaíochta, Eacnamaíocht Bhaile agus Eolaíochta le freagraí a thabhairt ar cheist ar bith a bhaineann leis an tsraith shóisearach.

 • Dáta a Postáladh: 17 September 2019

  Cúis áthais dúinn a fhógairt go bhfuil an tionscnamh Mise agus Mo Chuid Ceoil ag leanúint do scoláirí ceoil na dara bliana. Dáta deireanach Céadaoin 18ú Meán Fómhair 2019. Cláraigh ar www.jctregistration.ie

  Tuilleadh eolais ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 29 August 2019

  Féilire & Pleanálaí SSM 2019/2020

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 23 August 2019

  Ceardlanna Roghnacha do Mhúinteoirí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí ar siúl an Fómhar seo, a thuilleadh eolais ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 24 June 2019

  JCToday Newsletter June 2019

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 May 2019

  The Webinar "Guidance Related Units of Learning" is now available online here...

  The Webinar "Exploring Other Areas of Learning in Junior Cycle" is now available online here...

 • Dáta a Postáladh: 10 May 2019

  Tá nuashonrú déanta anois againn ar an doiciméad pleanála do MRBnna i rannán na Ceannaireachta dár Suíomh Gréasáin.  Tá sé le léamh in éineacht le cáipéis CNCM, Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe 2019/2020. Tá an dá cháipéis ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 04 April 2019

  JCToday Newsletter March 2019

  here...

 • Dáta a Postáladh: 14 December 2018

  Nuachtlitir na Nollag 2018 JCToday.

  Digital Copy and PDF...

 • Dáta a Postáladh: 13 December 2018

  Special Schools and Further Education Sector

  JCAD Handbook and User Guide

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2018

  Please find attached a handbook and appendices for schools to assist in the issuing of the JCPA

  here...

  The handbook also contains the following:

  Appendix 1 - Checklist

  Appendix 2 - Logos and Signatures

  Appendix 3 -  Privacy Notice and Consent Forms

  Appendix 4 - Samples of JCPAs for 2018

  Please complete Appendix 2 should you wish to submit or update your school crest or signatures by Wednesday the 5th December, 2018.

  (Please note, only Principal and Year Head signatures can appear on the JCPA).  Vice/Deputy Principal or Co-Ordinator will not appear on the JCPA.

  Please note that the administration grant to support schools with production of the JCPAs will also issue in the coming days.

  Should you have any queries please email jcpa@education.gov.ie.  Please ensure you quote your school name and roll number in all correspondence.

 • Dáta a Postáladh: 04 December 2018

  Nuachtlitir na Samhna 2018 JCToday.

  here...

 • Dáta a Postáladh: 27 September 2018

  Enhancing Teacher Professional Collaboration Through Junior Cycle Reform

  here...

 • Dáta a Postáladh: 30 May 2018

  Nuachtlitir Sheirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí Bealtaine 2018 ar fáil

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 01 June 2018

  An Fhéidearthacht chun Foghlaim don Fholláine a Leathadh níos faide ná OSSP, CO, OSPS agus Treoir

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2018

  Science teachers – The Extended Experimental Investigation reflections and responses available

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Folláine: BETTY McLAUGHLIN, WELLBEING TEAM LEADER, JCT, OFFERS GUIDELINES FOR SCHOOLS

  here...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 16 January 2018

  Nuachtlitir JCToday Nollag 2017

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  An Scoláire a Shuíomh i gCeartlár na Foghlama

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Other Areas of Learning on the JCPA

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

Imeachtaí Ag Teacht Aníos

loading...

Fan ar an Eolas!