Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • CFL2nna

 • Straitéisí Seomra Ranga

 • Am Gairmiúil

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Folláine: BETTY McLAUGHLIN, WELLBEING TEAM LEADER, JCT, OFFERS GUIDELINES FOR SCHOOLS

  here...

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Associate Positions with JCT

  Application for role of Associate within Junior Cycle Support Service here...

 • Dáta a Postáladh: 26 March 2018

  Ceardlanna roghnacha do mhúinteoirí Béarla - Beidh muid ag lainseáil an tionscnaimh Ealaíona sa tSraith Shóisearach 2018 ar 14 Aibreán ina mbeidh sraith de cheardlanna Sathairn do mhúinteoirí Béarla.  Tá breac-chuntas tugtha ar liosta iomlán na gceardlann roghnach sin sa bhileog anseo... agus ar ár suíomh idirlín, www.jct.ie.

   

  Iarrann an SSM gurb é Príomhoide na scoile (nó a (h)ainmnitheach), seachas múinteoirí aonair, a chuireann isteach an clárú ar líne ar www.jctregistration.ie (tabhair do d'aire gur suíomh cosanta le pasfhocal é seo, eisíodh sonraí ainm úsaideora agus pasfhocail na scoile chuig ceannairí scoile  i gcomhfhreagras roimhe seo).

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ceannairí Scoile – ceardlanna ag teacht aníos do cheannairí scoile. Tá an cheardlann seo dírithe ar Phríomhoidí / Leas-Phríomhoidí a bhíonn i gceannas ar phróiseas an teagaisc, na foghlama, an mheasúnaithe agus an tuairiscithe i scoileanna agus díreoidh sí ar chúrsaí tuairiscithe. Doimhneoidh an cheardlann tuiscint cheannairí scoile ar an gcaoi a gcabhraíonn tuairisciú le teagasc, foghlaim agus measúnú.  Sonraí iomlána le fail anseo: ...

 • Dáta a Postáladh: 26 January 2018

  Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe sa Staidéar Gnó, Eolaíocht agus Béarla do 2017 /18 le fáil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 January 2018

  Cheannairí Scoile - Ceardlanna na Sraithe Sóisearaí ar thopaic an tuairiscithe do phríomhoidí agus do leas-phríomhoidí in Earrach 2018. Cláraigh ar jctregistration.ie Tá sceideal na ndátaí agus na n-ionad ar fáil.

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 January 2018

  Ceardlann roghnach FGL ar fáil in ionaid oideachais áitiúla san Earrach 2018 i gcomhair Éascaitheoirí AFMÁ san Eolaíocht, Staidéar Gnó agus Béarla. Sonraí ar fáil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 16 January 2018

  Nuachtlitir JCToday Nollag 2017

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  An Scoláire a Shuíomh i gCeartlár na Foghlama

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Other Areas of Learning on the JCPA

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 October 2017

  Uaireanta Bainistíocht Acmhainní - Breathnaigh na Dátaí

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2017

  Plean FGL 2017 - 2018 

  Plean FGL 2017 - 2018 anseo...

Imeachtaí Ag Teacht Aníos

loading...

Fan ar an Eolas!