Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1nna/CFL2nna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 03 April 2020

  Seimineár gréasáin Fealsúnachta

  In ionad na Ceardlann Fealsúnachta aghaidh le haghaidh beidh trí seimineár gréasáin againn i mí Aibreán ‘Exploring a Cycle of Inquiry for the Philosophy Short Course’

  Luan 27 Aibreán

  Reflecting on the Pedagogical Foundations of IBL

  Cláraigh anseo…

  Máirt 28 Aibreán

  Exploring the Core Features of IBL

  Cláraigh anseo…

  Déardaoin 30 Aibreán

  Using Cycles of Inquiry for Planning and Preparation

  Cláraigh anseo…

 • Dáta a Postáladh: 12 March 2020

  FÓGRA MAIDIR LE CEARDLANNA FGL AGHAIDH LE hAGHAIDH DE CHUID SSM

  Tá gach ceardlann FGL aghaidh le haghaidh de chuid SSM, idir chroísholáthar agus cheardlanna roghnacha, a bhí le tarlú in Ionaid Oideachais, agus in ionaid eile, idir 13 agus 29 Márta, agus an dá lá sin san áireamh, curtha ar ceal anois.

 • Dáta a Postáladh: 23 March 2020

  Nuachtlitir JCToday anseo…

  Eagrán eile anseo...

 • Dáta a Postáladh: 20 March 2020

  Beidh Seachtainí na Seimineár Gréasáin (JCT WOW) ag tarlú idir 23 Márta agus 23 Aibreán. Is féidir clárú ar an leathanach baile www.jct.ie. Tuilleadh eolais anseo...

  Seachtain 1 anseo...

  Seachtain 2 anseo...

  Seachtain 3 anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 March 2020

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Tá ceardlanna roghnacha breise fós ar siúl timpeall na tíortha. Tuilleadh eolais ar fáil anseo …

  Tá spásanna fós a leanas;

  Mobile Storytelling, cliceáil anseo... (28 Márta amháin)

  Prisms, The Garage Theatre, Muineachán, cliceáil anseo... (21 Márta)

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2020

  STE(A)M agus an tSraith Shóisearach 2020

  An téama i mbliana ná “Solution Generation”. Cláraigh leis an ionad oideachais nó ag úsáid an cód QR ar an bhfógrán seo. Cliceáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 March 2020

  FGL Roghnach (ar líne), Seachtainí na Seimineár Gréasáin 2020 ag teacht …

  Seachtain 1 (Márta 23-26) cliceáil anseo...

  Seachtain 2 (Márta 30-Aibreán 2) cliceáil anseo...

  Seachtain 3 (Aibreán 20-23) cliceáil anseo...

  Liosta iomlán cliceáil anseo...

  Cláraigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 March 2020

  Tá Seachtain na gCrann ar siúl 21 – 27 Márta 2020. Dar leis an réasúnaíocht sa tSonraíocht Theicneolaíocht Adhmaid is ‘acmhainn nádúrtha thábhachtach’ iad na crainn. Chun é seo a chomóradh tá tionscnamh dearaidh á eagrú ag JCt4.

  Táimid ag iarraidh ar scoláirí Teicneolaíocht Adhmaid sa Chéad Bhliain déantúsán a dhearadh chun crainn agus coillte agus na slite ina gcabhraíonn siad leis an timpeallacht agus le folláine an duine a chomóradh.

  Seol na dearaí iontrála chuig jct4competitions@jct.ie Dáta nua Aoine 1 Bealtaine 2020.

  Tuilleadh eolais anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 March 2020

  Ceardlanna Guth an Scoláire ag tarlú Aibreán/Bealtaine. Más amhlaidh go bhfuil suim agat Guth an Scoláire a chur chun cinn i do sheomra ranga/scoil. Féach anseo…

 • Dáta a Postáladh: 28 February 2020

  Tá JCT i gcuideachta le I-Form agus SFI Research Centre ag chur ceardlanna roghnacha priontáil 3T ar fáil, in ionad éagsúla. Tuilleadh eolais anseo…

 • Dáta a Postáladh: 24 February 2020

  Tá Royal Institute of the Architects of Ireland (RIAI) i gcuideachta leis an bhfoireann Ghrafach ag tabhairt deis do scoláirí sa chéad bhliain a chuid oibre a thaispeáint i ceanncheathrú RIAI. Tuilleadh eolais anseo...

 • Dáta a Postáladh: 20 February 2020

  Is cúis áthais é d’Fhoireann na hEalaíon sa tSraith Shóisearach ceardlanna roghnacha breise do mhúinteoirí a fhógairt i Márta 2020:

  Mobile Storytelling, cliceáil anseo...

  Prisms The Garage Theatre, Muineachán, cliceáil anseo...

  Get Your World Turning, cliceáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 12 February 2020

  Ceardlanna roghnacha faoi ‘Digital Media Literacy’ ar fáil, eolas agus clárú anseo...

 • Dáta a Postáladh: 24 January 2020

  Is cúis áthais é d’Fhoireann na hEalaíon sa tSraith Shóisearach ceardlanna roghnacha do mhúinteoirí a fhógairt. Tuilleadh eolais ar fáil anseo …

 • Dáta a Postáladh: 21 January 2020

  JCt4 ceardlanna roghnacha do mhúinteoirí Grafaic ar siúl. Tuilleadh eolais ar fáil anseo …

 • Dáta a Postáladh: 21 January 2020

  Is cúis áthais é d’Fhoireann na nEalaíon sa tSraith Shóisearach a fhógairt go bhfuil ceardlanna roghnacha do mhúinteoirí Teicneolaíocht an Adhmaid ar siúl. Tuilleadh eolais ar fáil anseo …

 • Dáta a Postáladh: 10 December 2019

  STE(A)M agus an tSraith Shóisearach 2020

  An téama i mbliana ná “Solution Generation”. Cláraigh leis an ionad oideachais nó ag úsáid an cód QR ar an bhfógrán seo. Cliceáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2019

  Roinnt Ceisteanna Coitianta

  Pleanáil don Fholláine sa tSraith Shóisearach – Roinnt Ceisteanna Coitianta, ar fáil anseo…

 • Dáta a Postáladh: 18 November 2019

  Tá irisleabhar ETBI ar fáil ar líne anois. Cliceáil anseo...

   

 • Dáta a Postáladh: 14 November 2019

  Páipéir Scrúdaithe Shamplacha Gaeilge agus Nuatheangacha Iasachta

  Tá na páipéir scrúdaithe shamplacha ar fáil ar líne ag CSS www.examinations.ie cliceáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 06 November 2019

  Nuachtlitir JCToday anseo...

  eagrán eile anseo ...

 • Dáta a Postáladh: 01 October 2019

  Clár CFL1anna/CFL2anna 2019-20

  Scoileanna Speisialta:

  Tá litir agus ríomhphost seolta, lean na treoracha agus déan lá a chur in áirithe.

  Scoileanna dara leibhéal príomhshrutha:

  Cuir ceardlann dhá uair a chloig in áirithe anois. Táimid lán go dtí Nollaig 2019 ach cláraigh ar www.jctregistration.ie ag úsáid an cnaipe oráiste agus beimid i dteagmháil leat.

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh

 • Dáta a Postáladh: 20 September 2019

  Is féidir teacht ar na Dátaí Tábhachtacha do na Measúnuithe Rangbhunaithe sa tSraith Shóisearach ag an nasc thíos:

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 17 September 2019

  Cúis áthais dúinn a fhógairt go bhfuil an tionscnamh Mise agus Mo Chuid Ceoil ag leanúint do scoláirí ceoil na dara bliana. Dáta deireanach Céadaoin 18ú Meán Fómhair 2019. Cláraigh ar www.jctregistration.ie

  Tuilleadh eolais ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 29 August 2019

  Féilire & Pleanálaí SSM 2019/2020

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 23 August 2019

  Ceardlanna Roghnacha do Mhúinteoirí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí ar siúl an Fómhar seo, a thuilleadh eolais ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 24 June 2019

  JCToday Newsletter June 2019

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 May 2019

  The Webinar "Guidance Related Units of Learning" is now available online here...

  The Webinar "Exploring Other Areas of Learning in Junior Cycle" is now available online here...

 • Dáta a Postáladh: 10 May 2019

  Tá nuashonrú déanta anois againn ar an doiciméad pleanála do MRBnna i rannán na Ceannaireachta dár Suíomh Gréasáin.  Tá sé le léamh in éineacht le cáipéis CNCM, Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe 2019/2020. Tá an dá cháipéis ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 13 December 2018

  Special Schools and Further Education Sector

  JCAD Handbook and User Guide

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2018

  Please find attached a handbook and appendices for schools to assist in the issuing of the JCPA

  here...

  The handbook also contains the following:

  Appendix 1 - Checklist

  Appendix 2 - Logos and Signatures

  Appendix 3 -  Privacy Notice and Consent Forms

  Appendix 4 - Samples of JCPAs for 2018

  Please complete Appendix 2 should you wish to submit or update your school crest or signatures by Wednesday the 5th December, 2018.

  (Please note, only Principal and Year Head signatures can appear on the JCPA).  Vice/Deputy Principal or Co-Ordinator will not appear on the JCPA.

  Please note that the administration grant to support schools with production of the JCPAs will also issue in the coming days.

  Should you have any queries please email jcpa@education.gov.ie.  Please ensure you quote your school name and roll number in all correspondence.

 • Dáta a Postáladh: 27 September 2018

  Enhancing Teacher Professional Collaboration Through Junior Cycle Reform

  here...

 • Dáta a Postáladh: 30 May 2018

  Nuachtlitir Sheirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí Bealtaine 2018 ar fáil

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 01 June 2018

  An Fhéidearthacht chun Foghlaim don Fholláine a Leathadh níos faide ná OSSP, CO, OSPS agus Treoir

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2018

  Science teachers – The Extended Experimental Investigation reflections and responses available

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Folláine: BETTY McLAUGHLIN, WELLBEING TEAM LEADER, JCT, OFFERS GUIDELINES FOR SCHOOLS

  here...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  An Scoláire a Shuíomh i gCeartlár na Foghlama

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

Imeachtaí Ag Teacht Aníos

loading...

Fan ar an Eolas!