Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

Cur chuige oideachasúil défhócasaithe í FCÁT ina n-úsáidtear ábhar eile chun teanga agus ábhar a fhoghlaim agus a mhúineadh.

Freastalaíonn cur chuige FCÁT ar ghnéithe den churaclam a sholáthar trí theanga eile seachas gnáthmheán teagaisc na scoile.

Príomhdhoiciméid

Nuacht/Imeachtaí

Acmhainní