Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

An Tionscadal FCÁT/CLIL

Fáilte!

Is mór againn to thiomantas agus do spéis leanúnach sa Tionscadal FCÁT/CLIL.

Tabharfaidh na naisc thíos tú chuig na ceistneoirí cuí do gach earnáil atá páirteach sa Tionscadal: Luath-Óige, Bunleibhéal agus Iar-bhunleibhéal.

Roghnaigh, le do thoil, an earnáil atá ábhartha duitse agus an nasc chuig an gceistneoir cuí.

Luath-Óige

Luath-Óige

Bunleibhéal

Bunleibhéal

Iar-bhunleibhéal

Iar-bhunleibhéal