Gaeilge

Measúnú

Ar an rannán seo tá teacht ar na Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (Eanáir 2019), deartha agus foilsithe ag CNCM, mar aon le heolas ar an measúnú foirmitheach sa tSraith Shóisearach.

Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T1)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T1)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T2)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T2)
CNCM - Fócas ar an bhFoghlaim
4. Scoláirí ag Machnamh ar a gCuid Foghlama
Scoláirí ag Machnamh ar a gCuid Foghlama
An Tasc Measúnaithe
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T1
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T1
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T2
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T2