Gaeilge

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Fáilte ar ais!

Beannachtaí na scoilbhliana úire oraibh, a chomhmhúinteoirí. Tá súil againn gur bhain sibh tairbhe agus taitneamh as briseadh an tsamhraidh. Táimid ag dúil go mór le bualadh libh arís i gceardlanna fud fad na tíre i gcaitheamh na scoilbhliana fá choinne FGL 2018/2019. Guímid gath rath oraibh leis an bpleanáil, an teagasc agus an bhfoghlaim i rith na scoilbhliana. Go n-éirí go geal libh!

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Ceardlanna dara ábhar do mhúinteoirí Gaeilge

Aon duine nach bhfuair seans anuraidh a bheith páirteach i gceardlann 2017/2018, beidh deis agaibh freastal ar cheardlann le linn mhí Mheán Fhómhair nó mhí Dheireadh Fómhair. Cinntigh le bainistíocht na scoile go bhfuil sibh cláraithe do na ceardlanna cuí. Don chuid is mó beidh na ceardlanna seo ar siúl i d’Ionad Oideachais áitiúil.

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Litríocht don dara agus don tríú bliain

Maidir le téacsanna litríochta don dara agus don tríú bliain, cuimhnigh gur foilsíodh imlitreacha 35/2018 (scoileanna T1) agus 36/2018 (scoileanna T2) ag deireadh na scoilbhliana seo caite. Molaimid daoibh an t-ábhar dualgais a luaitear iontu a chíoradh i bhur ranna Gaeilge.

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Teimpléad Pleanála Roinne

Agus sibh i mbun pleanála, is fiú breathnú ar na rannáin éagsúla ar ár suíomh gréasáin le teacht ar eolas agus ábhar tacaíochta difriúil atá eisithe againn. I measc an ábhair seo, tá Teimpléad Pleanála Roinne nuafhorbartha againn agus ar fáil ag an nasc thíos: https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/departmental_planning_ga …

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Cláraigh linn chun nuacht a fháil (GDPR)

Iarraimid ar gach duine a chinntiú go bhfuil siad cláraithe linn ar ár liosta seachadta. Mar thoradh ar choinníollacha GDPR, fiú má bhí tú cláraithe linn anuraidh, is gá go gcláróidh tú linn an athuair. Is féidir clárú ach gliogáil ar an mbosca “Gabh ar an liosta seachadta” ag bun an rannáin seo agus do chuid sonraí a líonadh isteach. Gheobhaidh tú cor poist uainn uair sa téarma ar a laghad.

Dáta a Postáladh: 18 May 2018


Liostaí téacsanna don dara/tríú bliain

Ba mhaith linn sibh a chur ar an eolas go bhfuil dhá Imlitir maidir le Gaeilge na Sraithe Sóisearaí nuafhoilsithe ag an ROS: Imlitir 35/2018 (T1) agus Imlitir 36/2018 (T2) ag fógairt liostaí na dtéacsanna litríochta dualgais (le rogha inmheánach) don dara agus don tríú bliain.

 

Tá na naisc chuig suíomh gréasáin na ROS thíos:

 

Imlitir 35/2018 (T1): Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach: https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0035_2018.pdf

 

Imlitir 36/2018 (T2): Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach: https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0036_2018.pdf

 

Tá na liostaí ar fáil le híoslódáil i bhfoirm pdf sa bhforannán “Príomhdhoiciméid” i rannán na Gaeilge ar shuíomh na SSM. Is gá na téacsanna a ndéanfaidh na scoláirí saothrú orthu sa dara agus sa tríú bliain a roghnú ón liosta cuí. Murab ionann agus an Liosta Molta de Théacsanna Cuí don Chéad Bhliain, ní liostaí molta iad seo ach liostaí dualgais a bhfuil rogha inmheánach sna seánraí éagsúla iontu.

 

Tabhair faoi deara go bhfuil téacsanna ar leith luaite le Sonraíocht T1, cinn eile le Sonraíocht T2 agus chomh maith leis sin go bhfuil go leor téacsanna comónta ann don dá Shonraíocht. Agus deireadh na scoilbhliana ag druidim linn, d’fhéadfaí an deis a thapú comhoibriú le comhghleacaithe chun scagadh a dhéanamh ar théacsanna ón liosta agus féidearthachtaí a fhiosrú le cur faoi bhráid bhur gcuid scoláirí sa scoilbhliain amach romhainn. Tá na liostaí ar fáil i bhfoirm pdf sa bhforannán “Príomhdhoiciméid” i rannán na Gaeilge ar shuíomh na SSM.

Dáta a Postáladh: 19 May 2018


Dáta a Postáladh: 23 March 2018


Seimineár Gréasáin T1

Is mian linn tú a chur ar an eolas faoin seimineár gréasáin a bheidh á chraoladh beo againn ar an 24 Aibreán (Dé Máirt) ó 7-8pm Beidh muid ag díriú isteach ar na féidearthachtaí agus deiseanna don teagasc agus don fhoghlaim a bhaineann le Torthaí Foghlama Shonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí T1.

 

Chun freastal ar an seimineár gréasáin Dé Máirt, 24 Aibreán, níl ort ach clárú tríd an nasc thíos:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5562268086290492418

 

Nuair a chláraíonn tú, gheobhaidh tú nasc i ríomhphost uainn a ligfidh duit a bheith rannpháirteach ar do ghléas féin ó do bhaile féin nuair a thagann a t-am.

 

Tá súil againn go mbeidh ar do chumas a bheith linn ar an 24 Aibreán. Beimid ag tosnú ar an bpointe boise ag 7pm agus moltar do ghléas a chur ar siúl thart ar 6.45pm agus cliceáil ar an nasc le bheith linn. Le do thoil, bíodh cóip de na Torthaí Foghlama taobh leat chun go mbeidh tú in ann tagairt dóibh le linn an tseimineáir.

Dáta a Postáladh: 16 March 2018


Seimineár Gréasáin T2

Is mian linn tú a chur ar an eolas faoin seimineár gréasáin a bheidh á chraoladh beo againn ar an 22 Márta (Déardaoin) ó 7-8pm Beidh muid ag díriú isteach ar na féidearthachtaí agus deiseanna don teagasc agus don fhoghlaim a bhaineann le Torthaí Foghlama Shonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí T2.


Chun freastal ar an seimineár gréasáin Déardaoin 22 Márta, níl ort ach clárú tríd an nasc thíos:

https://register.gotowebinar.com/register/4744357878222199809

Nuair a chláraíonn tú, gheobhaidh tú nasc i ríomhphost uainn a ligfidh duit a bheith rannpháirteach ar do ghléas féin ó do bhaile féin nuair a thagann a t-am.

 

Tá súil againn go mbeidh ar do chumas a bheith linn Déardaoin na seachtaine seo chugainn. Beimid ag tosnú ar an bpointe boise ag 7pm agus moltar do ghléas a chur ar siúl thart ar 6.45pm agus cliceáil ar an nasc le bheith linn. Le do thoil, bíodh cóip de na Torthaí Foghlama taobh leat chun go mbeidh tú in ann tagairt dóibh le linn an tseimineáir.

Dáta a Postáladh: 16 March 2018


Seimineár Gréasáin T1

Beidh seimineár gréasáin bunaithe ar Thorthaí Foghlama Shonraíocht Ghaeilge T1 á eagrú againn go luath i ndiaidh saoire na Cásca agus déanfar fógra faoin dáta agus mionsonraí eile an chéad seachtain i dtéarma 3.

Dáta a Postáladh: 31 August 2017


Liosta molta de théacsanna cuí don chéad bhliain

D'fhoilsigh an CNCM (NCCA) an liosta molta de théacsanna cuí don chéad bhliain. Tá an liosta ar fáil sa rannóg 'Príomhdhoiciméid'.

Dáta a Postáladh: 13 October 2017


FGL ag teacht aníos

Tá socruithe á ndéanamh faoi láthair le haghaidh FGL na bliana seo don Ghaeilge. Déan cinnte go bhfuil do chuid sonraí cláraithe linn. Is féidir le scoileanna sonraí múinteoirí a chlárú le haghaidh FGL sainiúil don ábhar anseo.

 

Tá Foireann na Gaeilge ag súil leis an deis a bheith ag comhoibriú libh i rith na bliana!