Gaeilge

Príomhdhoiciméid

Fáilte go rannán Gaeilge na SSM. Beidh an rannán seo cuiditheach leat agus tú ag cur Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí i ngníomh. Feicfidh tú thíos na príomhdhoiciméid a bheidh mar threoir don phleanáil, teagasc, fhoghlaim, mheasúnú agus tuairisciú.

Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T1)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T1)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T2)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T2)
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T1
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T1
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T2
An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí - T2
Ábhair Dualgais (Téacsanna Litríochta)

Liosta molta de théacsanna cuí don chéad bhliain (2017 ar aghaidh)

Na himlitreacha a bhaineann leis an ábhar dualgais (téacsanna litríochta) don dara agus don tríú bliain (ó 2018 ar aghaidh).

Imlitir 35/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T1)
Imlitir 35/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T1)
Imlitir 68/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 35/2018 (Litríocht T1)
Imlitir 68/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 35/2018 (Litríocht T1)
Imlitir 36/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T2)
Imlitir 36/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T2)
Imlitir 69/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 36/2018 (Litríocht T2)
Imlitir 69/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 36/2018
 Bileog Eolais