Gaeilge

Príomhdhoiciméid

Fáilte go rannán Gaeilge na SSM. Beidh an rannán seo cuiditheach leat agus tú ag cur Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí i ngníomh. Feicfidh tú thíos na príomhdhoiciméid a bheidh mar threoir don phleanáil, teagasc, fhoghlaim, mheasúnú agus tuairisciú.

Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T1)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T1)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T2)
Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (T2)
Ábhair Dualgais (Téacsanna Litríochta)
Imlitir 35/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T1)
Imlitir 35/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T1)
Imlitir 68/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 35/2018
Imlitir 68/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 35/2018
Imlitir 36/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T2)
Imlitir 36/2018: Ábhar Dualgais (Litríocht T2)
Imlitir 69/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 36/2018
Imlitir 69/2018: Soiléiriú maidir le hImlitir 36/2018
 Bileog Eolais