Eolaíocht

Na Chéad Chéimeanna Eile a Phleanáil

Tá gach múinteoir Eolaíochta i dteideal laghdú san am teagaisc ó Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh mar a shonraítear i gCiorclán ROS 0015/2017. Anseo, tugtar roinnt moltaí ar nithe a d’fhéadfá a chur san áireamh mar chuid de réimse gníomhaíochtaí comhoibríocha gairmiúla a rachaidh tú ina gceann le linn an ama sin.