Eolaíocht

Measúnú Rangbhunaithe

Gnéthe Cáilíochta le haghaidh MRBanna Eolaíochta

Is féidir teacht ar na Gnéithe Cáilíochta nuashonraithe le h-aghaidh Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí sna: Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe le húsáid le Measúnuithe Rangbhunaithe ó mhí Dheireadh Fómhair 2018. Tá na Gnéithe Cáilíochta la fáil sa achmainn thíos. Led thoil usáid na Gnéithe Cáilíochta seo chun breithiúnas a dhéanamh air MRBanna Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí amach anseo.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm