ETI(E)M sa tSraith Shóisearach

Is comhpháirtíocht roghnach í ETI(E)M na Sraithe Sóisearaí idir an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) agus comhpháirtithe oideachas for-rochtana ó réimsí ETIM agus ó Na hEalaíona.
"Tá sé mar aidhm aige “Eispéiris foghlama ghairmiúla luachmhara a chur ar fáil san ETI(E)M do mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí de réir na gcaighdeán náisiúnta agus idirnáisiúnta is fearr. Tabharfaidh an soláthar sin freagraí idirdhisciplíneacha, i gcomhthéacsanna atá traschuraclaim agus sainiúil don ábhar, ar dhúshláin sa tsochaí”.
Is do gach múinteoir ar suim leis oideachas ETIM agus ETI(E)M atá an FGL don ETI(E)M.

 

Príomhdhoiciméid

Ceardlanna FGL

Nuacht/Imeachtaí

Acmhainní