Eolaíocht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 07 September 2021


Tá riméad air Foireann Eolaíochta SSM agus ESERO a bheith ag athrith an eispéireas leithead seo –ag tabhairt ag tabhairt tacaíocht do múineadh agus foghlaim i Domhan &Spás. Is ocáid arlíne é seo atá ar fáíl do gach mhúinteoir. Se fócas an eispéireas foghlaim profiúisúnta seo ná smaóintí ón seomra eoláióchta le dul i ngleic leis an snáithe Domhan agus Spás. Cliceáil anseo le h-aghaidh tuilleadh sonraí agus le clárú.

Dáta a Postáladh: 07 September 2021


Tá ár céad nuachtlitir ar líne sealta don scoil bhliain nua. Ar eagla go chiall tú é, is féidir teacht ar anseo.

Ná dein dearmad gabháil ar ár liosta Seachaolta ionas, nách gcaillfá na nuachtlitir atá le teacht.

Dáta a Postáladh: 07 September 2021


Taréis aiseolais a fháil ó muinteoirí tareís ocáidí FGL arlíne tá “How to ThingLink” forbartha again le h-aghaidh usáid ag múinteoirí. Is féidir teach tar na tacaí seo sa rannóg tacaí ar ár suíomh gréasáin I dteannta le tacaí foghlama digiteach do mhúinteoirí

Dáta a Postáladh: 28 May 2018


Mar is eol duit faoi Rialachán Cosaint Sonraí Ginearalta (GDPR) tháinig rialacha nua Aontas Eorpach i bhfeidhm ar an 25ú lá de Bealtaine. De bharr seo ní mór do Sraith Soisearí do Mhúinteoirí a bheith cinnte faoi sonraí atá acu, go bailíodh agus go próiseailte go réasúnta iad.

Más miain leat do sonraí teagmhála a bheith ar an liosta seolta nua Eolaíochta an SSM, ní mór duit athchlárú. Athcláirigh ag an nasc seo chun leanuint ag cloisint faoi tacaí do mhúinteoíri ó foireann Eolaíochta an SSM.

Ba mhaith linn sibh a chuir ar bhúr suaimhneas go mbeidh bhúr sonraí stóráilte go sáibháilte agus go usáidtear iad ach amháin chun tú a chur ar an t-eolas faoi imeachtaí agus tacaí suntasach an SSM .