Eolaíocht

Ceardlann FGL a Dó (ó Nollaig 2016)

Cabhraíonn Ceardlann a Dó le múinteoirí Sonraíocht Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí a thabhairt chun beatha sa seomra ranga.  Is féidir teacht, anseo thíos, ar go leor de na hacmhainní a úsáideadh ar an lá agus a tugadh do mhúinteóirí.