CFL2anna

Scoil Speisialta - Ceardlanna FGL - Ceardlann FGL a Dó

Is é an fócas atá le Lá a Dó cabhrú le múinteoirí athchuairt a thabhairt ar Threoirlínte maidir le Cláir Foghlama Leibhéal 2, agus tosú ar phróiseas na pleanála, measúnú agus teagasc agus torthaí foghlama. Is féidir teacht ar na láithreoireachtaí a úsáideadh thíos agus ar an leabhrán acmhainní a tugadh amach.

**Tabhair do d'aire dearadh agus úsaideadh na hacmhainní sa rannán seo dár suíomh idirlín  in FGL le linn 2014/2015.  Seans gur nuashonraíodh nó gur leasaíodh roinnt den eolas ó shin.  Téigh chuig FGL 2019/2020 don eolas is déanaí agus is ábhartha.