CFL2anna

Scoil Phríomhshrutha - Ceardlanna FGL - Ceardlann FGL a hAon

Tharla Lá a Haon mar chuid den chnuas-samhail in iar-bhunscoileanna príomhshrutha idir Eanáir 2016-Márta 2016.  Bhain roinnt scoileanna tairbhe freisin as cuairteanna scoile 2 uaire. Ba í aidhm an lae seisiún eolais a thabhairt do mhúinteoirí ar na Cláir Foghlama Leibhéal 2 nua.  Tá an láithreoireacht agus na leabhráin a scaipeadh le linn Lá 1 den FGL le fáil chun íoslódáil thíos.

 

*Tabhair do d'aire dearadh agus úsaideadh na hacmhainní sa rannán seo dár suíomh idirlín  in FGL le linn 2015/2016.  Seans gur nuashonraíodh nó gur leasaíodh roinnt den eolas ó shin.  Téigh chuig FGL 2019/2020 don eolas is déanaí agus is ábhartha.