CFL2anna

Scoil Speisialta - Ceardlanna FGL - Ceardlann FGL a hAon

Tharla Lá a Haon i roinnt scoileanna speisialta idir Samhain 2014-Márta 2015. Ba í aidhm an lae cabhrú le múinteoirí agus iad ag tabhairt na gClár Foghlama nua Leibhéal 2 isteach ina scoil. Tá an láithreoireacht agus an leabhrán a tugadh amach le linn cheardlanna Lá 1 den FGL ar fáil le híoslódáil thíos. 

*Tabhair do d'aire dearadh agus úsaideadh na hacmhainní sa rannán seo dár suíomh idirlín  in FGL le linn 2014/2015.  Seans gur nuashonraíodh nó gur leasaíodh roinnt den eolas ó shin.  Téigh chuig FGL 2019/2020 don eolas is déanaí agus is ábhartha.