CFL2nna

Acmhainní

Tuismitheoirí
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Bileoga Oibre Samplacha le haghaidh ATFanna
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cumarsáid agus Litearthacht: Ealaíona Eispriseacha a Úsáid
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cumarsáid agus Litearthacht: Ealaíona Eispriseacha a Úsáid
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cumarsáid agus Litearthacht: Teicneolaíochtaí Oiriúnacha a Úsáid
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cumarsáid agus Litearthacht: Ealaíona Eispriseacha a Úsáid
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Eacnamaíocht Bhaile agus ATFanna
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Fóntais Áitiúla a Úsáid
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
CFL2nna agus Teicneolaíocht - Popplet
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
CFL2nna agus Teicneolaíocht - Edpuzzle
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
CFL2nna agus Teicneolaíocht - Wizerme
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
CFL2nna agus Teicneolaíocht - Seesaw
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Gníomhaíochtaí Samplacha

Is féidir teacht ar ghníomhaíochtaí samplacha ar www.curriculumonline.ie

Gníomhaíochtaí Samplacha

Gheofar ina measc seo físeán: guth múinteora/scoláire, plean ceachta agus naisc chuig acmhainní.

 

Gearrchúrsaí Leibhéal 2
Aire a Thabhairt d’Ainmhithe
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm