Eacnamaíocht Bhaile

Acmhainní

Tá roinnt eolais agus acmhainní tosaigh le fáil sa rannóg seo chun cabhrú leat tabhairt faoi na Torthaí Foghlama i Sonraíocht Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí.

Póstaeir
Acmhainní Eile
Físeán
Conas is féidir linn tacú le daltaí i saol atá ag athrú go tapa?
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Ag Fiosrú Inbhuanaitheachta
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Dearadh Teicstílí Inbhuanaithe
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Ag Fiosrú Taithí Foghlama (Seimineáir Ghreasáin- Físeán)
Guth an Scoláire - Critéir Ratha
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Machnamh Múinteora - Pleanáil Chomhoibríoch (Cás 1)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Machnamh Múinteora - Pleanáil Chomhoibríoch (Cás 2)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Machnamh Múinteora - Intinní Foghlama
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Machnamh Múinteora - Aonad Foghlama
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm