Eacnamaíocht Bhaile

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 23 February 2023


An t-Eolais is Deireanaí - Feabhra 2023 

 

Imeacht Foghlama an Earraigh Eacnamaíocht Bhaile ar líne  

 

Forbróidh an imeacht foghlama seo tuiscint an mhúinteora Eacnamaíocht Bhaile ar chonas gur féidir le ceistniú éifeachtach tacú le gníomhaíocht níos doimhne, tuiscint, rannpháirtíocht agus forbairt ar scileanna ardoird smaointeoireachta (anailís, measúnú agus eolas a chur i bhfeidhm) sa seomra ranga Eacnamaíocht Bhaile. 

Tabhair faoi dearadh gur ceardlann idirgníomhach í seo, agus beidh na rudaí seo a leanas uait: 

 

  • Bord ríomhaireachta, ríomhaire glúine nó taibléad le micreafón agus ceamara atá ag obair 

  • An dara gléas; m.sh., fóncliste nó taibléad 

  • Peann agus páipéar 

 

Tabhair cuairt ar shuíomh SSM chun cursíos a fháil ar an gceardlann agus chun clárú 

 

Dáta a Postáladh: 06 January 2023


An t-Eolas is Deireanaí - Eanair 2023 

 

Dar le Sceideal Dháthaí na Scrúduithe, 2023 Commisiún na Scrúduithe Stáit – reachtálfar Scrúdú na Sraithe Sóisearaí Eacnamaíocht Bhaile Scileanna Inniúlachta Bia ó Luan 20ú Márta go dtí Aoine an 31ú Márta agus ó Luan 17ú go dtí Aoine an 21ú Aibréain. Is anseo a fhaightear Coimrí Eolais na dTascanna agus Treoirlínte do Scrúdú na Sraithe Sóisearaí Eacnamaíocht Bhaile an CNCM.

Dáta a Postáladh: 14 December 2022


An t-Eolas is Deireanaí -Nollaig 2022

 

Táimid ag súil go mór le bualadh leis na múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile don cheardlann FGL ar líne trí Ghaeilge. Beidh na laethanta á reachtáil ar ardán Zoom idir seo agus Mí Feabhra. Tá áiseanna an lae ar fháil ar líne Ceardlann Eacnamaíocht Bhaile FGL ar líne 2022/2023. Ná déan dearmad an leabhrán a íoslódáil agus a phriontáil, a scaoilfidh leat nótaí a thógáil agus machnamh a dhéanamh i rith an lae.

Dáta a Postáladh: 18 November 2022


An t-Eolas is Deireanaí - Deireadh Fómhair 2022

 

Is anseo a fhaightear Coimrí Eolais na dTascanna agus Treoirlínte do Scrúdú na Sraithe Sóisearaí Eacnamaíocht Bhaile an CNCM.