Eacnamaíocht Bhaile

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 08 October 2021


Beidh Ceardlann Roghnach ar líne ar siúl Reflections on Creative Textiles: CBA1 and Beyond ar an Luan an 18ú Deireadh Fómhair 19:00-20:30. Is féidir leat clárú anseo

Dáta a Postáladh: 09 September 2021


An t-eolas is deireanaí ón CNCM (Meán Fómhair 2021) 

 

Socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh scoláirí sa tríú bliain agus sa dara bliain in 2021/2022. Cliceáil chun leagan PDF a íoslódáil.

Dáta a Postáladh: 31 August 2021


An t-eolas is deireanaí ón RO (18 Lúnasa 2021)

 

Socruithe Measúnachta do na Scrúdaithe Teastais 2022. Cliceáil chun leagan PDF a íoslódáil.

 

Meabhrúchán ón CNCM (Aibreán 2021)

 

Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh scoláirí in 2021/2022. Cliceáil chun leagan PDF a íoslódáil.

Dáta a Postáladh: 13 May 2021


Tá socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích fóisithe ag an CNCM (NCCA). Tá teacht ar na doiciméid ag an nasc anseo: Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích

Dáta a Postáladh: 10 March 2021


Tá leagan nua den doiciméad ‘Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021’ (15 Márta, Leagan 1.1) ar fáil ag an nasc anseo.

Leagtar amach sna treoirlínte seo socruithe chun tacú le scoileanna agus le hionaid don oideachas ina gcur chuige maidir le tuairisciú a dhéanamh ar ghnóthachtálacha foghlama agus dul chun cinn scoláirí a bhfuil a gcúrsa staidéir sa tSraith Shóisearach á chríochnú acu in 2021.

Dáta a Postáladh: 17 December 2020


Tá na hacmhainní seo a leanas curtha le chéile chun tacú libh roimh fhreastal ar an gCeardlann Eacnamaíocht Bhaile ar Líne 2021: 

 

 

Roimh fhreastal ar an Lá ar Líne, molfaimid cóip chrua den leabhrán a phriontáil. Is féidir teacht air seo sa roinn Ceardlanna FGL  

Dáta a Postáladh: 05 October 2020


Treoirlínte

Tá Treoirlínte don Chiorclán Scileanna Litearthachta Bhia Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí 2021 foilsithe ag an CSS. Gliogáil anseo

 

Seimineáir Ghréasáin

Seimineáir Ghréasáin Eacnamaíocht Bhaile, Déardaoin 8 Deireadh Fómhair ag 5 pm, 'Supporting students as owners of their own learning, CBA 2 and beyond'. Acmhainní ar fáil anseo.

Dáta a Postáladh: 24 September 2020


CCPC

Tá an fhoireann SMM Eacnamaíocht Bhaile i gcomhair le CCPC tar éis Aonad Foghlama idirghníomhach a fhorbairt ar líne Me and My Money.

Tuilleadh eolais anseo

 

Tacaíochtaí Nua

  • Físeán le teachtaireachtaí ó Ag filleadh ar an scoil: Treoir ar fhoghlaim agus ar chláir scoile do cheannairí agus do mhúinteoirí iar-bhunscoile Iúil 2020, cliceáil anseo.
  • Póstaeir ranga chun cabhrú le scoláirí fanacht slán i gCeachtanna Praiticiúla, Staidéar ar Bhia, cliceáil anseo.

 

Dáta a Postáladh: 24 August 2020


Fáilte ar ais, am dúshlánach dúinn go léir san oideachas. Leanfaimid ar aghaidh ag tacú libh agus coimeádfaimid ar an eolas sibh faoi gach rud a bhaineann le Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí.

Coimeád suas chun dáta tríd ár liosta seachadta, cliceáil anseo