Eacnamaíocht Bhaile

Measúnú

Is féidir le cur chuige déthreoch an mheasúnaithe, ina mbíonn measúnú Rangbhunaithe thar na trí bliana mar aon le scrúdú deireadh measúnaithe go seachtrach agus stát-theistithe, deis a chruthú don chothromaíocht chuí idir scoláirí a ullmhú do scrúduithe agus an smaointeoireacht chruthaitheach, gafacht leis an bhfoghlaim agus torthaí níos fearr do gach scoláire a éascú. Tabharfaidh a leithéid de chur chuige aitheantas do na cineálacha éagsúla foghlama a tharlaíonn i scoileanna, léireofar meas orthu agus ceadófar measúnú níos iomláine ar ghnóthachtála oideachasúla gach duine óig.