Eacnamaíocht Bhaile

Ceardlann FGL 2022/2023

Tabhair do d'aire líonfar an chuid seo den suíomh le hacmhainní cuí in imeacht ama.

Sa roinn seo faightear na hábhair foghlama profisiúnta agus na hacmhainní tacaíochta a úsáidtear tríd na cnuas laethanta FGL 2022/2023. Tacóidh na hábhair foghlama agus na hacmhainní le foghlaim gairmiúl ár comhghleacaithe sna scoileanna, agus múinteoirí atá nua nó ag filleadha ar an Eacnamaíocht Bhaile.