Gaeilge

Ceardlann FGL 2020/2021


Seo thíos na sleamhnáin den chur i láthair agus na hacmhainní do cheardlann Lá FGL na Gaeilge 2020/2021.
 

Físeán Treorach, Leabhrán agus PDF Idirghníomhach

Seo chugat leabhrán FGL 2020/2021 mar aon le PDF idirghníomhach. Ba mhór an chabhair duit an leabhrán a ioslódáil agus a chur i gcló chun do nótaí féin a bhreacadh ann agus roinnt ceisteanna machnamhacha a fhiosrú. Tugtar treoir agus forléargas ar na teachtaireachtaí agus na pointí plé i bhfoirm físeáin ghairid freisin.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Seisiún 1

 

Sa seisiún seo beimid ag cur lenár dtuiscint ar ról na cruthaitheachta sa Chreat agus i Sonraíocht T1 chomh maith le tuiscint a fháil ar cad is cruthaitheacht inti. Beimid ag déanamh iniúchadh ar na deiseanna sa tSonraíocht chun eispéaras cruthaitheach a chur ar fáil don scoláire agus chomh maith le fiosrú ar conas scileanna cruthaitheacha na scoláirí a chothú sa teagasc, sa bhfoghlaim agus sa mheasúnú.
 

Seisiún 2


Sa seisiún seo beimid ag cur lenár dtuiscint ar conas scileanna cruthaitheacha na scoláirí a chothú sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú agus ag cur lenár léirthuiscint ar scileanna taighde na scolairí a fhorbairt. Beimid ag díriú ar thábhacht agus ar fhéidearthachtaí don aiseolas ag baint úsáide as an teicneolaíocht.
 

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Seisiún 3


Sa seisiún seo beimid ag cur lenár dtuiscint ar conas leas a bhaint as na téacsanna litríochta mar eiseamláirí den fhoghlaim ar an gcruthaitheacht (foghlaim chéimneach) agus conas an fhoghlaim chriticiúil agus chruthaitheach a chur chun cinn go céimneach ó thaobh saothair/seánra de. Beimid ag díriú ar conas an chruthaitheacht a chur chun cinn trí phleanáil chuici in aonad foghlama agus bealaí a aimsiú chun ár gcruthaitheacht féin a chothú.
 

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm