Gaeilge

Príomhdhoiciméid

Fáilte go rannán Gaeilge na SSM. Beidh an rannán seo cuiditheach leat agus tú ag cur Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí i ngníomh. Feicfidh tú thíos na príomhdhoiciméid a bheidh mar threoir don phleanáil, teagasc, fhoghlaim, mheasúnú agus tuairisciú.

Ábhair Dualgais (Téacsanna Litríochta)

Liosta molta de théacsanna cuí don chéad bhliain (2017 ar aghaidh)

Na himlitreacha a bhaineann leis an ábhar dualgais (téacsanna litríochta) don dara agus don tríú bliain (ó 2018 ar aghaidh).

 Bileog Eolais