Gaeilge

Ceardlann FGL 2021/2022

Is Tábhachtaí an t-Aistear ná an Ceann Scríbe

 

Is í aidhm na ceardlainne seo ná tacú le múinteoirí agus ranna Gaeilge dul i ngleic leis an bpleanáil don mheasúnú. Dírítear ar phrionsabail an mheasúnaithe sa Chreat don tSraith Shóisearach (2015)​, conas pleanáil don mheasúnú in Aonad Foghlama​, ar an gcur chuige measúnaithe a léirítear i míreanna measúnaithe samplacha CNCM​ agus ar chuid dá bhfuil le foghlaim faoin measúnú deiridh ó cheisteanna samplacha de chuid CSS. Tiocfaidh tú ar chuid de na hacmhainní a úsáideadh le linn na ceardlainne thíos. 

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm