Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1nna/CFL2nna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 09 November 2018

  A Mhúinteoirí Amharc-Ealaíne,

  Tá ár Seimineár Gréasáin 'Measúnú Rangbhunaithe 1 in Amharc-ealaín, Ó Phróiseas go Cur i gCrích' á athsceidealú agus craolfar anois é ar 19 Samhain 2018 ó 7.00pm go 8.00pm

  Cláraigh ag: https://attendee.gotowebinar.com/register/5009442440985792001

  Lean sinn ar twitter @jctVisualArt   

 • Dáta a Postáladh: 30 October 2018

  A Mhúinteoirí Eolaíochta,

  Bíodh a fhios agaibh go bhfuil páipéar samplach den mheasúnú deiridh Eolaíochta le fáil anois ar shuíomh gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, http://www.examinations.ie ar féidir é a rochtain anseo.

  Bíodh a fhios agaibh go bhfuil na Treoirlínte Measúnaithe deiridh ar fáil anois ar shuíomh gréasáin an CNCM, www.curriculumonline.ie agus go bhfuil rochtain dhíreach orthu anseo.

 • Dáta a Postáladh: 24 October 2018

  Mhúinteoirí an Staidéir Ghnó,

  Tugtar le fios do Mhúinteoirí an Staidéir Ghnó go bhfuil scrúdpháipéar deiridh samplach don Staidéar Gnó ar fáil ar shuíomh gréasáin Choimisiún na Scrúduithe  Stáit, www.examinations.ie agus gur féidir rochtain dhíreach a fháil air anseo.  

 • Dáta a Postáladh: 18 October 2018

  "Bíodh a fhios agat go bhfuil na treoirlínte chun Tasc Measúnaithe an Staidéir Ghnó a chur i gcrích le fáil anois ar shuíomh gréasáin an CNCM, www.curriculumonline.ie agus gur féidir iad a rochtain go díreach anseo." 

 • Dáta a Postáladh: 28 September 2018

  JCT Visual Art will be broadcasting a Webinar. Preparing for Classroom Based Assessment 1 (CBA 1).

  ‘From Process to Realisation’.
  Wednesday, October 24th 2018, 7.00-8.00pm.
  Register at:

  https://register.gotowebinar.com/register/3318504607189517059
  Follow us on twitter @jctVisualArt 

 • Dáta a Postáladh: 27 September 2018

  Enhancing Teacher Professional Collaboration Through Junior Cycle Reform

  here...

 • Dáta a Postáladh: 12 September 2018

  Bileog Eolais don Mhatamaitic

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 12 September 2018

  Eispéireas Foghlama Gairmiúil SSM do Cheannairí Scoile, Fómhar 2018

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 30 May 2018

  Nuachtlitir Sheirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí Bealtaine 2018 ar fáil

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 01 June 2018

  An Fhéidearthacht chun Foghlaim don Fholláine a Leathadh níos faide ná OSSP, CO, OSPS agus Treoir

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 21 May 2018

  Elective CPD for Visual Art teachers

  Junior Cycle for Teachers (JCT), in collaboration with the Design and Crafts Council of Ireland (DCCoI), are delighted to offer a two day summer CPD programme for teachers of Visual Art. Register on: www.jctregistration.ie

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2018

  Science teachers – The Extended Experimental Investigation reflections and responses available

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 26 April 2018

  Is féidir le Treoirchomhairleoirí teacht ar liosta dátaí, amanna agus ionad don cheardlann Treoir agus Folláine laistigh de Chreat na Sraithe Sóisearaí, ach cliceáil.

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Folláine: BETTY McLAUGHLIN, WELLBEING TEAM LEADER, JCT, OFFERS GUIDELINES FOR SCHOOLS

  here...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ceannairí Scoile – ceardlanna ag teacht aníos do cheannairí scoile. Tá an cheardlann seo dírithe ar Phríomhoidí / Leas-Phríomhoidí a bhíonn i gceannas ar phróiseas an teagaisc, na foghlama, an mheasúnaithe agus an tuairiscithe i scoileanna agus díreoidh sí ar chúrsaí tuairiscithe. Doimhneoidh an cheardlann tuiscint cheannairí scoile ar an gcaoi a gcabhraíonn tuairisciú le teagasc, foghlaim agus measúnú.  Sonraí iomlána le fail anseo: ...

 • Dáta a Postáladh: 26 January 2018

  Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe sa Staidéar Gnó, Eolaíocht agus Béarla do 2017 /18 le fáil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 January 2018

  Ceardlann roghnach FGL ar fáil in ionaid oideachais áitiúla san Earrach 2018 i gcomhair Éascaitheoirí AFMÁ san Eolaíocht, Staidéar Gnó agus Béarla. Sonraí ar fáil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 16 January 2018

  Nuachtlitir JCToday Nollag 2017

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  An Scoláire a Shuíomh i gCeartlár na Foghlama

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Other Areas of Learning on the JCPA

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 October 2017

  Uaireanta Bainistíocht Acmhainní - Breathnaigh na Dátaí

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2017

  Plean FGL 2017 - 2018 

  Plean FGL 2017 - 2018 anseo...

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh

Imeachtaí Ag Teacht Aníos

loading...

Fan ar an Eolas!