Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • CFL2nna

 • Straitéisí Seomra Ranga

 • Am Gairmiúil

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 12 September 2018

  Bileog Eolais don Mhatamaitic

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 12 September 2018

  Eispéireas Foghlama Gairmiúil SSM do Cheannairí Scoile, Fómhar 2018

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 30 May 2018

  Nuachtlitir Sheirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí Bealtaine 2018 ar fáil

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 01 June 2018

  The Potential for Expanding Wellbeing Learning beyond CSPE, PE, SPHE, and Guidance

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 21 May 2018

  Elective CPD for Visual Art teachers

  Junior Cycle for Teachers (JCT), in collaboration with the Design and Crafts Council of Ireland (DCCoI), are delighted to offer a two day summer CPD programme for teachers of Visual Art. Register on: www.jctregistration.ie

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2018

  Science teachers – The Extended Experimental Investigation reflections and responses available

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 26 April 2018

  Is féidir le Treoirchomhairleoirí teacht ar liosta dátaí, amanna agus ionad don cheardlann Treoir agus Folláine laistigh de Chreat na Sraithe Sóisearaí, ach cliceáil.

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Folláine: BETTY McLAUGHLIN, WELLBEING TEAM LEADER, JCT, OFFERS GUIDELINES FOR SCHOOLS

  here...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ceannairí Scoile – ceardlanna ag teacht aníos do cheannairí scoile. Tá an cheardlann seo dírithe ar Phríomhoidí / Leas-Phríomhoidí a bhíonn i gceannas ar phróiseas an teagaisc, na foghlama, an mheasúnaithe agus an tuairiscithe i scoileanna agus díreoidh sí ar chúrsaí tuairiscithe. Doimhneoidh an cheardlann tuiscint cheannairí scoile ar an gcaoi a gcabhraíonn tuairisciú le teagasc, foghlaim agus measúnú.  Sonraí iomlána le fail anseo: ...

 • Dáta a Postáladh: 26 January 2018

  Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe sa Staidéar Gnó, Eolaíocht agus Béarla do 2017 /18 le fáil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 January 2018

  Ceardlann roghnach FGL ar fáil in ionaid oideachais áitiúla san Earrach 2018 i gcomhair Éascaitheoirí AFMÁ san Eolaíocht, Staidéar Gnó agus Béarla. Sonraí ar fáil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 16 January 2018

  Nuachtlitir JCToday Nollag 2017

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  An Scoláire a Shuíomh i gCeartlár na Foghlama

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Other Areas of Learning on the JCPA

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 October 2017

  Uaireanta Bainistíocht Acmhainní - Breathnaigh na Dátaí

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2017

  Plean FGL 2017 - 2018 

  Plean FGL 2017 - 2018 anseo...

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh

Imeachtaí Ag Teacht Aníos

loading...

Fan ar an Eolas!