Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 10 April 2018


An Nuacht is Déanaí

Láithreoireacht ar Chumarsáid le Tuismitheoirí: tá cur i láthair nua do thuismitheoirí ar an suíomh. Téigh chuig acmhainní / cumarsáid le tuismitheoirí. Ta sé seo ina dhá cuid ar an suíomh. Díríonn Cuid 1 ar an réasúnaíocht don athrú agus scrúdaíonn sé gnéithe ar nós ábhair, gearrchúrsaí, CFL2, réimsí foghlama eile agus folláine.  Fiosraíonn Cuid 2 na hathruithe ar an measúnú agus ar an tuairisciú agus breathnaítear go grinn ar Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Is féidir an cur i láthair seo a íoslódáil ar ghaireas scoile agus a choigeartú le hoiriúint do chomhthéacs agus do phobal na scoile. Is féidir le scoil codanna difriúla den chur i láthair a roghnú le taispeáint do thuismitheoirí bliainghrúpaí difriúla.

 

Tuairisciú ar réimsí foghlama eile: Cruthaíodh doiciméad dhá leathanach le cabhrú le scoileanna tuairisciú a dhéanamh ar réimsí foghlama eile. Tugann sé samplaí cuiditheacha den chaoi a bhféadfadh scoláirí a chur in iúl conas a rinne siad machnamh ar a gcuid foghlama. Tá an doiciméad seo sa rannán acmhainní den chuid seo den leathanach gréasáin.

 

Ceardlann Earraigh 2018: Tá foireann ceannaireachta SSM ag obair faoi láthair ar an gCeardlann Earraigh a dhíreoidh ar réimse an Tuairiscithe.  Gheobhaidh scoileanna fógra faoin gceardlann i mí Feabhra chun clárú trí www.jctregistration.ie.