Baile

Baill Foirne

Is é Stiúrthóir an FGL don tSraith Shóisearach, an Dr. Pádraig Kirk, atá i gceannas ar an tseirbhís tacaíochta.

 

Faigheann an Stiúrthóir tacaíocht ó fhoireann shinsearach bhainistíochta ar a bhfuil beirt leas-stiúrthóirí agus Bainisteoir AD agus Oibríochtaí. Tá duine de na Leas-Stiúrthóirí freagrach as FGL bainteach le Tacaíocht don Scoil Uile, Ceannaireacht Scoile, CFL2 agus Gearrchúrsaí, agus tá an duine eile freagrach as FGL na nÁbhar.  Tá ár mBainisteoir AD agus Oibríochtaí freagrach as gach ceist foirne san eagraíocht, chomh maith le sceidealú FGL ar bhonn náisiúnta.  

 

Tá tacaíocht ag an bhfoireann Shinsearach Bhainistíochta ina gcuid oibre ó chohórt Ceannairí Foirne, ar a bhfuil ceann foirne do gach réimse ábhair, foireann d’ochtar Ceannairí Foirne Réigiúnacha atá freagrach as soláthar FGL don Scoil Uile, chomh maith le ceannaire foirne le haghaidh Cláir Foghlama Leibhéal 2. Tá foirne de Chomhairleoirí lánaimseartha in áit ar fud sé réigiún na n-ionad oideachais, a fhorbraíonn agus a sholáthraíonn do mhúinteoirí FGL lárnach agus roghnach araon. Déantar foirne comhairleoirí a earcú de réir mar a thugtar ábhair isteach sna céimeanna feidhmiúcháin den Chreat ata fós le teacht.

 

Tá foireann mhór Chomhaltaí páirtaimseartha ann freisin a bhíonn ag obair tríd an tír, mar shampla, príomhoidí agus leas-phríomhoidí gníomhacha a fhorbraíonn agus a thugann FGL do cheannairí scoile, chomh maith le múinteoirí ábhar a chabhraíonn leis an gclár leathan FGL sainiúil don ábhar a sholáthar.  Faigheann ár gcuid comhairleoirí agus comhaltaí cabhair freisin ó líon beag Éascaitheoirí Áitiúla chun saintacaíocht FGL a sholáthar i bpríomhréimsí nuair a bhíonn gá leis.

Bainistíocht
Dr. Pádraig Kirk
Dr. Pádraig Kirk
Stiúrthóir
An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí
Shane Flanagan
Shane Flanagan
Leas-Stiúrthóir:
Ábhair
E-mail
Dónal O'Mahony
Dónal O'Mahony
Leas-Stiúrthóir
TFSS,
Ceannaireacht agus CFL1anna/CFL2anna
E-mail
Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)
Ada Broderick
Ada Broderick
Ceannaire Foirne
TFSS
Baile Átha Cliath Thuaidh agus an tOirthuaisceart
E-mail
Jayne Miller
Jayne Miller
Comhairleoir
TFSS
Baile Átha Cliath Thuaidh agus an tOirthuaisceart
E-mail
Áine Farrelly
Áine Farrelly
Comhairleoir
TFSS
Baile Átha Cliath Thuaidh agus an tOirthuaisceart
E-mail
Thomas Gleeson
Thomas Gleeson
Ceannaire Foirne
TFSS
Baile Átha Cliath Theas agus Cill Dara
E-mail
Chris Byrne
Chris Byrne
Comhairleoir
TFSS
Baile Átha Cliath Theas agus Cill Dara
E-mail
Barry O'Brien
Barry O'Brien
Comhairleoir
TFSS
Baile Átha Cliath Theas agus Cill Dara
E-mail
Stiofán Ó Cualáin
Stiofán Ó Cualáin
Ceannaire Foirne
TFSS
Gaelcholáistí agus Scoileanna Gaeltachta
E-mail
Bláthnaid Uí Fhátharta
Bláthnaid Uí Fhátharta
Comhairleoir
TFSS
Gaelcholáistí agus Scoileanna Gaeltachta
E-mail
Aoife Ní Mháille
Aoife Ní Mháille
Ceannaire Foirne
TFSS
Réigiún an Iarthuaiscirt
E-mail
Lisa Fitzsimons
Lisa Fitzsimons
Comhairleoir
TFSS
Réigiún an Iarthuaiscirt
E-mail
Rosari Conway
Rosari Conway
Comhairleoir
TFSS
Réigiún an Iarthuaiscirt
E-mail
Éidín Gallagher
Éidín Gallagher
Ceannaire Foirne
TFSS
Réigiún an Oirdheiscirt
E-mail
Brighid Anne Hennessy
Brighid Anne Hennessy
Comhairleoir
TFSS
Réigiún an Oirdheiscirt
E-mail
Hannah Dennehy
Hannah Dennehy
Ceannaire Foirne
TFSS
Réigiún an Iardheiscirt
E-mail
Olivia Giltenane
Olivia Giltenane
Comhairleoir
TFSS
Réigiún an Iardheiscirt
E-mail
John O'Sullivan
John O'Sullivan
Comhairleoir
TFSS
Réigiún an Iardheiscirt
E-mail
Damien Lonergan
Damien Lonergan
Comhairleoir
TFSS
Réigiún an Iardheiscirt
E-mail
Barry Nolan
Barry Nolan
Ceannaire Foirne
TFSS
Réigiún an Iarthair
E-mail
Aoife Fitzpatrick
Aoife Fitzpatrick
Comhairleoir
TFSS
Réigiún an Iarthair
E-mail
Foireann Cheannaireachta
Helen Costello
Helen Costello
Ceannaire Foirne
Ceannaireacht
E-mail
Foireann na Folláine
Dónal O'Mahony
Dónal O'Mahony
Leas-Stiúrthóir
TFSS,
Ceannaireacht agus CFL1anna/CFL2anna
E-mail
Thomas Gleeson
Thomas Gleeson
Ceannaire Foirne
CSPE Support
E-mail
Bridget Boland
Bridget Boland
Ceannaire Foirne
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
E-mail
Áine Farrelly
Áine Farrell
Comhairleoir
Corpoideachas
E-mail
Gearrchúrsaí
Margaret O'Shea
Margaret O'Shea
Ceannaire Foirne
Gearrchúrsaí
E-mail
Foireann na CFL1anna/CFL2anna
Lisa Kelly
Lisa Kelly
Ceannaire Foirne
CFL1nna/CFL2nna
E-mail
Fiona Kearney
Fiona Kearney
Comhairleoir
CFL1nna/CFL2nna
E-mail
Elisha Foy
Elisha Foy
Comhairleoir
CFL1nna/CFL2nna
E-mail
Micheál Scully
Micheál Scully
Comhordaitheoir Tionscadal
Straitéis Fostaíocht Chuimsitheach
E-mail
Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach
Margaret O Shea
Margaret O Shea
Ceannaire Foirne
Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach
E-mail
Mary Lowry
Mary Lowry
Comhairleoir
Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach
E-mail
Ann Ryan
Ann Ryan
Comhairleoir
Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach
E-mail
Michelle Geraghty
Michelle Geraghty
Comhairleoir
Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach
E-mail
Taighde, Dearadh & ETI(E)M sa tSraith Shóisearach
Áine Woods
Áine Woods
Ceannaire Foirne
Research & QA
STE(A)M
E-mail
Caitríona Cronin
Caitríona Cronin
Comhordaitheoir
STE(A)M in Junior Cycle
E-mail
Ronan Heavey
Ronan Heavey
Comhairleoir
STE(A)M in Junior Cycle
E-mail
Foireann an Bhéarla
Liam Bannon
Liam Bannon
Ceannaire Foirne
Béarla
E-mail
Catherine Leddin
Catherine Leddin
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Thomas Ahern
Thomas Ahern
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Nora Melia
Nora Melia
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Elizabeth Treacy
Elizabeth Treacy
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Owen Swaine
Owen Swaine
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Paul Twomey
Paul Twomey
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Mary Lowry
Mary Lowry
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Ann Ryan
Ann Ryan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Foireann na hEolaíochta
Niall Kelly
Niall Kelly
Ceannaire Foirne
Eolaíocht
E-mail
Eileen Hanrick
Eileen Hanrick
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Áine Boland
Áine Boland
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Brigid Corrigan
Brigid Corrigan
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Declan Cronin
Declan Cronin
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Fiona Searing
Fiona Searing
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Jamie Bain
Jamie Bain
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Foireann an Staidéir Ghnó
David Walsh
David Walsh
Ceannaire Foirne
Staidéar Gnó
E-mail
Jimmy Meaney
Jimmy Meaney
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Seán Mulholland
Seán Mulholland
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Eoghan Keegan
Eoghan Keegan
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Micheál Hassett
Micheál Hassett
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Foireann na Nuatheangacha Iasachta
Clíodhna McManamon
Clíodhna McManamon
Ceannaire Foirne
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Eileen Bowman
Eileen Bowman
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Patrick Kavanagh
Patrick Kavanagh
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Tim Hicks
Tim Hicks
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Aoife Fleming
Aoife Fleming
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Foireann na nAmharc-Ealaíon
Gemma Tierney
Gemma Tierney
Ceannaire Foirne
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Ruth Kennington
Ruth Kennington
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Louise Roberts
Louise Roberts
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
John Lyons
John Lyons
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Foireann na Gaeilge
Peadar Ó Tuathail
Peadar Ó Tuathail
Ceannaire Foirne
Gaeilge
E-mail
Karen Uí Chaiside
Karen Uí Chaiside
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Siobhán Ní Fhlatharta
Siobhán Ní Fhlatharta
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Kevin Foley
Kevin Foley
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Séamus Ó Maonaigh
Séamus Ó Maonaigh
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Laura Egan
Laura Egan
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Foireann an Mhata
Shane Flanagan
Shane Flanagan
Ceannaire Foirne
An Mhatamaitic
E-mail
Ronan Heavey
Ronan Heavey
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Caitríona Cronin
Caitríona Cronin
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Barry Tiernan
Barry Tiernan
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Aedamar Frawley
Aedamar Frawley
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Emer Brady
Emer Brady
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Gráinne Kyne
Gráinne Kyne
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Niamh Coughlan
Niamh Coughlan
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Foireann an Cheoil
Ethel Glancy
Ethel Glancy
Ceannaire Foirne
Ceol
E-mail
Ernestine Healy
Ernestine Healy
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Marion Stack
Marion Stack
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Seán Óg Collins
Seán Óg Collins
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Miriam Ross
Miriam Ross
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Foireann na Tíreolaíochta
Marie Sheridan
Marie Sheridan
Ceannaire Foirne
An Tíreolaíocht
E-mail
Breege Henry
Breege Henry
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Sinéad Callanan
Sinéad Callanan
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Marie Galligan
Marie Galligan
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Eleanor Moloney
Eleanor Moloney
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Foireann na Staire
Daniel Campion
Daniel Campion
Ceannaire Foirne
An Stair
E-mail
Angela Hanratty
Angela Hanratty
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Aidan O'Leary
Aidan O'Leary
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Naomi Rennicks
Naomi Rennicks
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Ita Doyle
Ita Doyle
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Hazel Cullen
Hazel Cullen
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Foireann na hEacnamaíochta Baile
Bridget Boland
Bridget Boland
Ceannaire Foirne
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Maria Hickey
Maria Hickey
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Kate Ní Bhriain
Kate Ní Bhriain
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Foireann na Teicneolaíochtaí
Gerard Duff
Gerard Duff
Ceannaire Foirne
Teicneolaíochtaí
E-mail
Declan Regan
Declan Regan
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Fintan Walsh
Fintan Walsh
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Francis O'Farrell
Francis O'Farrell
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
John Kilgannon
John Kilgannon
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Michael Lynch
Michael Lynch
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Ronan McGovern
Ronan McGovern
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Thomas Boyle
Thomas Boyle
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Ciarán Callaghan
Ciarán Callaghan
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Tanya Powell
Tanya Powell
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Martin Gallagher
Martin Gallagher
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Seán Kehoe
Seán Kehoe
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Ruairí Farrell
Ruairí Farrell
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Foireann an Oideachais Reiligiúnaigh
Ailís Travers
Ailís Travers
Ceannaire Foirne
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Keith Young
Keith Young
Comhairleoir
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Róisín Dignan
Róisín Dignan
Comhairleoir
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Kieran McTigue
Kieran McTigue
Comhairleoir
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Léann Ghiúdach
Ailís Travers
Ailís Travers
Ceannaire Foirne
Léann Giúdach
E-mail
Léann Clasaiceach
Daniel Campion
Daniel Campion
Ceannaire Foirne
Léann Clasaiceach
E-mail