Nuatheangacha Iasachta

Pleanáil Roinne

Am Gairmiúil

Beidh fáil ar am gairmiúil breise ar bhonn pro-rata do gach múinteoir NTI sa tsraith shóisearach.Laghdófar am teagmhála gach múinteora lánaimseartha ó Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh. Thíos luaite, tá roinnt moltaí gur féidir a phlé mar chuid de na gníomhaíochtaí gairmiúla agus comhoibríocha le linn an ama seo. 

Físgabhálacha scáileáin

Rinneadh na físghabháil scáileáin seo chun tacú le múinteoirí ag obair leis an t-sonraíocht nua. Is féidir acmhainní a aimsiú dóibh ins an bhfillteán ar acmhainní a phleanáil.

Físgabhálacha scáileáin Torthaí foghlama
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Físgabhálacha scáileáin Pleanáil
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm