Nuatheangacha Iasachta

Measúnú

Tugann an cur chuige déthreoch i leith na measúnaithe – Measúnuithe Rangbhunaithe thar thréimhse trí bliana na Sraithe Sóisearaí chomh maith le scrúdú deiridh stát-theistithe, a mheastar go seachtrach – cothromaíocht idir scoláirí a ullmhú i gcomhair scrúduithe agus iad a mhúscailt trí smaointeoireacht chruthaitheach agus foghlaim rannpháirtíoch chun torthaí níos fearr a ghnóthú dóibh.Tá eolas sa rannóg seo bainteach leis an measúnú foirmitheach agus leis an measúnú suimitheach a bhaineann le Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí.