Nuatheangacha Iasachta

Measúnú

Tugann an cur chuige déthreoch i leith na measúnaithe – Measúnuithe Rangbhunaithe thar thréimhse trí bliana na Sraithe Sóisearaí chomh maith le scrúdú deiridh stát-theistithe, a mheastar go seachtrach – cothromaíocht idir scoláirí a ullmhú i gcomhair scrúduithe agus iad a mhúscailt trí smaointeoireacht chruthaitheach agus foghlaim rannpháirtíoch chun torthaí níos fearr a ghnóthú dóibh.Tá eolas sa rannóg seo bainteach leis an measúnú foirmitheach agus leis an measúnú suimitheach a bhaineann le Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí.

Gluais Téarmaí agus Acrainmneacha Measúnachta
Gluais Téarmaí agus Acrainmneacha Measúnachta Gluais Téarmaí agus Acrainmneacha Measúnachta
File type: PDF
Cliceáil chun breathnú chun nó íoslódáil
  • Measúnú Rangbhunaithe 1: Cumarsáid ó bhéal arrow_drop_down

    Tá sé mar aidhm ag an Méasúnú Rangbhunaithe, Cumarsáid ó Bhéal, scileanna an scolaire maidir le cur i láthair agus idirghníomhú ó bhéal a fhorbairt agus a fheabhsú. Cabhróidh an 'Powtoon' seo leat tacaíocht a thabhairt do scolairí agus iad ag úllmhú do MRB 1. Tá breis eolais ar fáil sna Treoirlínte Measúnaithe.

    Powtoon MRB 1
    Cineál comhaid: YouTube
    Cliceáil ar an íomhá chun seinm