Mata

Measúnú

Acmhainn Idirghníomhach

Cuimsíonn an acmhainn seo físeán Ag Tosú Amach a dtagann sraith de cheithre fhíseán bheochana ina dhiaidh ina bhfuil eolas ón doiciméad Matamaitic na Sraithe Sóisearaí: Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe. Tar éis gach físeán tá roinnt ceisteanna ilrogha ann. Tugtar treoir iontu na físeáin a stad agus eolas sna Treoirlínte Measúnaithe a léamh agus / nó a phlé.

 

Is féidir an acmhainn idirghníomhach seo a úsáid ar bhonn aonair nó mar roinn ábhair. Má bhítear ag úsáid na hacmhainne seo mar ghrúpa, d’fhéadfaí í a theilgean ar scáileán mór agus fuaim a bheith léi.

 

B’fhéidir gurbh fhearr tabhairt faoi gach cuid den acmhainn idirghníomhach seo ar bhonn aonair. Chun úsáid a éascú rinne muid an acmhainn idirghníomhach a fhoroinnt ina trí chuid:

 

Cuid a Haon – Léargas Ginearálta

 

Cuid a Dó – MRB 1

 

Cuid a Trí – MRB 2 agus an Tasc Measúnaithe

Cuid a Trí – MRB 2 agus an Tasc Measúnaithe
Assessment Guidelines Interactive Resource - Section Three CBA 2 and the Assessment Task
 
Measúnú don PGSS
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Na Gnéithe Cáilíochta don Imscrúdú Matamaiticiúil
Na Gnéithe Cáilíochta don Imscrúdú Matamaiticiúil Na Gnéithe Cáilíochta don Imscrúdú Matamaiticiúil
Cineál comhaid: PDF
Cliceáil chun breathnú nó chun íoslódáil