Staidéar Gnó

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 18 September 2019


Ciorclán 0055/2019

Ciorclán 55/2019

Tá Ciorclán 0055/2019 eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Sa chiorclán seo tá na socruithe lena rialófar anois cur chun feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach 2015 leagtha amach, le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2019/20. Is féidir teacht ar an gciorclán ag an nasc seo:

 

https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0055_2019_ir.pdf

 

 

Foireann an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 16 October 2018


Treoirlínte chun Tasc Measúnaithe an Staidéir Ghnó a Chur i gCrích

Bíodh a fhios agat go bhfuil na treoirlínte chun Tasc Measúnaithe an Staidéir Ghnó a chur i gcrích le fáil anois ar shuíomh gréasáin an CNCM, www.curriculumonline.ie agus gur féidir iad a rochtain go díreach anseo.

 

Le dea-mhéin

 

Foireann an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 05 September 2018


Seimineár Gréasáin

Beidh Foireann Staidéar Gnó an SSM ag craoladh beo Seimineár Gréasáin dar teideal  "Scoláirí a Ullmhú do MRB 2 agus don Tasc Measúnaithe" Dé Luain 1 Deireadh Fómhair ar  7:00pm. Beidh sí seo ina deis iontach ag múinteoirí breathnú ar a gcuid ullmhúchán i gcomhair MRB 2 agus don Tasc Measúnaithe freisin.  Cuirfear teastas freastail ar r-phost chuig gach múinteoir a bhíon páirteach sa seimineár gréasáin. 

 

Faightear thíos an nasc chun clárú don seimineár gréasáin:

https://attendee.gotowebinar.com/register/8823763725083871747

 

Foireann Staidéar Gnó an SSM

Dáta a Postáladh: 26 September 2019