Staidéar Gnó

Ceardlann FGL 2020/2021

Fáilte!

Seo thíos na sleamhnáin den chur i láthair agus na hacmhainní gaolmhara do cheardlann Lá FGL Staidéar Gnó 2020/2021. Tugtar treoir agus forléargas ar na teachtaireachtaí agus na pointí plé i bhfoirm físeáin ghairid agus/nó achoimre scríofa ag tús gach rannóige.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm