Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Ceardlanna Roghnacha

 • Taithí an Mhúinteora i Seomra Ranga OSPS Ag úsáid Acmhainní CNCM agus Comhairle NEPS maidir le Filleadh ar Scoil (Meán Fómhair 2020) arrow_drop_down
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm
 • OSPS - Ceachtanna faoi Fhilleadh ar Scoil chun Tacú le Folláine na Scoláirí (Meán Fómhair 2020) arrow_drop_down
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm
 • OSPS ó Chian - Cabhrú le Folláine an Scoláire ón mBaile (Bealtaine 2020) arrow_drop_down
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm
 • Tuairisciú Éifeachtach i OSPS laistigh de Réimse Foghlama na Folláine (Aibreán 2020) arrow_drop_down
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm
 • Intreoir do OSPS na Sraithe Sóisearaí arrow_drop_down
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm