Oideachas Reiligiúnach

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 25 March 2020


Seimineár Gréasáin 2020

Beidh Seimineár Gréasáin ar siúl Déardaoin 23ú Aibreán 2020. Is féidir clárú ag an nasc thíos- 

 

https://register.gotowebinar.com/register/6569840765953114380

 

 

Dáta a Postáladh: 13 March 2020


Foireann Reiligiúin SSM agus Leabharlann Chester Beatty

Tharla an chéad chomhfhiontar idir Foireann Reiligiúin SSM agus Leabharlann Chester Beatty ar 11 Márta 11 i Leabharlann Chester Beatty, Baile Átha Cliath. Sa cheardlann idirghníomhach seo dar teideal “Téacsanna Sácráilte agus Nithe Sácráilte” tugadh mionléiriú ar na bealaí inar féidir le múinteoirí acmhainní idirchreidimh a chruthú sa seomra ranga ag úsáid téacsanna sácráilte. 

 

Rinne éascaitheoirí an tseisiúin Jenny Siung agus Justyna Chmielewska ó Leabharlann Chester Beatty mionscrúdú ar théacsanna agus ar dhéantáin ag úsáid cur chuige tadhlach / cinéistéiseach agus thug siad cuairt thart ar an músaem freisin do na múinteoirí a bhí rannpháirteach ó dhisciplíní ábhair éagsúla. Bhí tráthnóna fíorspeisialta ann le comhráite léirsteanacha agus comhoibriú idir gach duine a bhí i láthair, agus iad ag scrúdú úsáid na dtéacsanna sácráilte ón gcaoi a ndearnadh iad go dtí éagsúlacht na reiligiún agus na gcultúr domhanda a chuir le chéile iad.  Ceann de na buaicphointí is mó san oíche ab ea na boscaí acmhainní a cruthaíodh i gcomhair foghlaim bunaithe ar fhiosrú agus ar iniúchadh a chuir ar chumas múinteoirí tabhairt faoi thrí ghné nua ón tsonraíocht OR. Táimid ag dréim lena lán tráthnónta eile den chineál céanna a óstáil san am atá le teacht. 

 

     

Dáta a Postáladh: 07 March 2020


RTAI

Bhí an-áthas ar fhoireann Oideachas Reiligiúin SSM freastal ar Chomhdháil Náisiúnta Chumann Múinteoirí Reiligiúin na hÉireann in Óstán Hodson Bay, Baile Átha Luain Dé Sathairn an 7 Márta agus ceardlann a chur i lathair.  Dhírigh na ceardlanna gníomhacha ar thaighde i Sonraíocht Oideachas Reiligiúin na Sraithe Sóisearaí. 

 

Bhí lá fíorspeisialta ann le comhráite léirsteanacha agus comhoibriú idir gach duine a bhí i láthair, agus iad ag roinnt eolais faoin gcaoi a mbíonn taighde ag teacht chun beatha go nádúrtha i seomraí ranga ar fud na tíre. Gabhaimid ár mbuíochas leis an RTAI as an bhfáilte chroíúil a chuir siad romhainn agus as cuireadh a thabhairt dúinn cur i láthair a dhéanamh ag an ócáid seo, agus mar fhoireann táimid ag dréim le bheith ag oibriú leo aris amach anseo

 

    

Dáta a Postáladh: 12 February 2020


Téacsanna Naofa agus Réada Naofa

Tarlóidh an chéad chomhfhiontar idir Reiligiún agus Ealaíona na Sraithe Sóisearaí i mí Márta. Rinne muid obair i gcomhar leis an bhfoireann Oideachais i Leabharlann Chester Beatty chun ceardlann a fhorbairt darb ainm ‘Téacsanna Naofa agus Réada Naofa’. Reáchtalfar an cheardlann i Leabharlann Chester Beatty Dé Céadaoin 11 Márta ó 5 - 7 i.n. agus beidh sí ar siúl arís in Ionad Oideachais Atha Luain Dé Céadaoin 25 Márta ó 5 - 7 i.n. Tá an clárú ar siúl anois agus tá na háiteanna á líonadh go sciobtha agus tá dian-teorainn leo. Tá na socruithe i leith clárúcháin éagsúil ag brath ar an ionad a roghnaítear, féach an póstaer faoi iamh le haghaidh na mionsonraí.

 

Chun an t-eolas is déanaí a fháil ar bhonn rialta, cláraigh anseo le Liosta Seachadta Ealaíona sa tSraith Shóisearach.

Dáta a Postáladh: 28 January 2020


Lá Cuimhneacháin an Uileloiscthe

Rinne Foireann Oideachas Reiligiúnach SSM freastal ar an searmanas ‘Lá Cuimhneacháin an Uileloiscthe’ i dTeach an Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath tráthnóna Dé Domhnaigh, 26 Eanáir, ar lá é atá gar go maith freisin don 75ú cuimhneachán ar shaoradh Auschwitz ar 27 Eanáir, 1945. Arna eagrú ag Iontaobhas Oideachas Uileloiscthe na hÉireann, thug Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó hUiginn óráid fhíorspéisiúil, ach forálach, inar luaigh sé tábhacht chomhghuaillíocht ár dtíre leo siúd a bhíonn faoi leatrom agus imeallaithe. Labhair Cathaoirleach Iontaobhas Oideachas Uileloiscthe na hÉireann, Eibhlín Byrne, ar an tábhacht atá le “oideachas a chur ar na glúine atá beo sa lá atá inniu ann, agus orthu siúd atá fós le teacht, faoin gcruálacht is féidir leis an duine a imirt ar a chomhdhaoine nuair a bhíonn gach a bhfuil uasal agus fónta caillte.'' Tá cuimhneachán an uileloiscthe ina eiseamláir ar thábhacht an Oideachais Reiligiúnaigh taobh istigh dár gcuid scoileanna chun cuimsitheacht a theagasc agus a chothú i measc ár gcuid scoláirí i ndomhan atá iolraíoch agus, in amanna, lán le héiginnteacht.

Dáta a Postáladh: 10 April 2019


Seimineáir Ghréasáin

Ar an 28ú Márta chraolamar ár gcéad seimineár gréasáin. Ba é príomhfhócas na seimineár ná cúrsaí pleanála.

 

Leis na príomhphointí a fheiceáil, cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 10 April 2019


Siompóisiam

Ar na mallaibh, reáchtáil muid siompóisiam Oideachas Reiligiúin na Sraithe Sóisearaí in Ionad Oideachas Reiligiúin na hÉireann.

 

Leis na príomhphointí a fheiceáil, cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 01 January 2019


Fáilte

Tugann rannóg Oideachas Reiligiúin shuíomh idirlín SSM.ie rochtain duit ar an eolas is déanaí ar fad a bhaineann lenár n-ábhar, ina measc:

 

Cuir i láthair Chumhachtphointe

Leabhráin

Foinsí

Póstaeir

Seimineáir Ghréasáin

 

Is féidir freisin an tsonraíocht a fheiceáil agus nasc chuig na treoirlínte measúnachta a aimsiú i rannóg na bPríomhdhoiciméid den suíomh idirlín againn nuair a bheidh siad ar fáil.

 

De réir mar a chruthaítear níos mó acmhainní ábhair don Oideachas Reiligiúin, uaslódálfar chuig gach rannóg den suíomh gréasáin iad.

 

Fan ar an eolas i dtaca le forais uile an Oideachais Reiligiúin trínár leathanach Twitter a leanúint.

 @jct_re