Tíreolaíocht

Ceardlann FGL 2019/2020

Acmhainní 2019/2020 Don Dara hÁbhar Teagaisc

Mar thoradh ar shrianta mar gheall ar Covid-19, an cur isteach ar oscailt scoileanna ag tús na scoilbhliana 2020/2021 agus an tréimhse fhada dúnta scoile ó Mhí an Mhárta 2020, rud a ba chúis le caillteanas mór am teagmhála ranga, níl SSM in ann ceardlanna FGL duine-le-duine don dara hábhar teagaisc a thairiscint i mbliana i rith na tréimhse Meán Fómhair / Deireadh Fómhair 2020.

 

Ina áit sin, d'oibrigh muid chun ár gceardlanna ábhair 2019/2020 a atheagrú lena gcur in oiriúint do rannpháirtíocht ar líne ag múinteoirí. Dá bhrí sin, tá ár gceardlann ábhair FGL 2019 / 2020, uaslódáilte thíos.

Acmhainní don Dara hÁbhar Teagaisc
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Aiseolas

Is mór againn d'aiseolas agus iarraimid ort é a sheoladh chugainn trí ghliogáil anseo.

Socruithe Measúnachta 2020/21

Maidir le socruithe measúnachta don chohórt scoláirí sa 3ú Bliain, 2020/2021 amháin, tá an doiciméad 'Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2021' ar fáil ag

Socruithe Measúnachta

 

 

Ceardlann FGL 2019/2020
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm