Tíreolaíocht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 01 September 2021


Fáilte ar ais roimh ár múinteoirí tíreolaíochta go léir sa bhliain acadúil nua seo.  Ná déanaigí dearmad clárú lenár liosta seoltaí ionas gur féidir linn sibh a choineáil cothrom le data ar gach forbairt Tíreolaíocht sa tSraith Shóisearach.  Roinntear nuashonruithe, smaointe, acmhainní agus go leor eile i rith na bliana. 

Dáta a Postáladh: 02 September 2021


Is iad seo na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích do chohórt scoláirí

2019 – 2022 (scoláirí sa tríú bliain in 2021/2022).

Dáta a Postáladh: 03 September 2021


Tá an Páipéar Samplach do Thíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí ar fáil ar shuíomh gréasáin CSS.

Tugann sé sampla do mhúinteoirí de na cineálacha ceisteanna i Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí.