Na hAmharc-ealaíona

Measúnú

Gluais Téarmaí agus Acrainmneacha Measúnachta
Gluais Téarmaí agus Acrainmneacha Measúnachta Gluais Téarmaí agus Acrainmneacha Measúnachta
Cineál comhaid: PDF
Cliceáil chun breathnú nó chun íoslódáil
Measúnú Rangbhunaithe 1
Preparing for Classroom-Based Assessment 1 in Visual Art
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair- Acmhainní an Eascaitheoir
Cur i Láthair-AFMÁ
Cineál comhaid: Láithreoireacht
Achoimre an Tríú Blian
Measúnú Rangbhunaithe 2
Scrúdú Deiriadh
Treoir do Mhéasúnú do Rang bhunaithe 2 agus don Mheasúnú Deiridh
Treoir do Mhéasúnú do Rang bhunaithe 2 agus don Mheasúnú Deirid