Ceol

Ceardlann FGL 2020/2021

Seo thíos na hábhair agus na hacmhainní gaolmhara do Cheardlann FGL Cheoil 2020/2021. Tá doiciméad achomair ann agus físeáin ag gabháil leis a thugann treoir maidir leis an inneachar, na teachtaireachtaí agus na pointí plé atá lárnach sa cheardlann seo.

Treoir maidir le hÁbhair Cheardlainne FGL Cecil 2020/2021

Maidir leis an treoir seo...

 

  • is forléargas í ar na príomhtheachtaireachtaí agus ar an bhfoghlaim atá i gceist sna hábhair seo

 

  • is féidir plé léi ar bhonn aonair nó i gcomhar ag leibhéal na roinne ábhair

 

  • tá sí ann le cabhrú lenár gcomhghleacaithe nárbh fhéidir leo freastal ar an gceardlann seo, ár múinteoirí ag múineadh Ceoil den chéad uair agus/nó ár gcomhghleacaithe ceoil ag filleadh tar éis tréimhse saoire

 

  • is taca breise í dár gcomhghleacaithe a d'fhreastail ar an FGL seo le linn a gcnuaslae agus ar mian leo breathnú arís ar nahábhair seo
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Acmhainní Ceardlann 2020/2021
Conas a phleanálann tú faoi láthair chun measúnú a dhéanamh ar do scoláirí?
Cineál comhaid: íomhá
Cliceáil ar an íomhá chun breathnú