CFL1anna

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 23 March 2023


Mar chuid den fhorbairt níos leithne ar an tsraith shinsearach, táthar ag súil go gcuirfear modúil leantacha don scoláire agus é ag dul chun cinn ó Chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 sa tsraith shóisearach. Tá an comhairliúchán poiblí ar an gCáipéis Eolais agus an Treoir d’fhorbairt mhodúil na sraithe sinsearaí don scoláire tar éis Chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 ag leibhéal na sraithe sóisearaí, tá an comhairliúchán agus an treoir sin oscailte anois. Is é is aidhm leis an bpróiseas seo, dearcthaí múinteoirí, tuismitheoirí agus páirtithe leasmhara a fháil faoin gCáipéis Eolais agus faoin Treoir.

Beidh an t‑aiseolas seo mar bhonn ag obair sa todhchaí ar fhorbairt mhodúil na sraithe sinsearaí don scoláire tar éis Chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Leibhéal 2.

Is é an data deiridh ná Aoine, 28 Aibreán 2023. Tá tuilleadh eolais ar fáíl anseo.

Twitter