An Scoil Uile

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 10 October 2018


Is seachtar ball déag atá ar an bhFoireann don Scoil Uile, 8 Ceannairí Réigiúnacha agus 9 Comhairleoirí. Is féidir leat a fheiceáil cé muid féin anseo. Is dhá lá FGL go bunúsach a bheidh á soláthar againn i mbliana, agus cuirfear béim orthu sin mar eispéireas foghlaim ghairmiúil do mhúinteoirí.

* Folláine sa tSraith Shóisearach

* Teagasc, Foghlaim, Measúnú agus Tuairisciú

 

Tá an lá ar Fholláine le seoladh láithreach i measc na n-Iar-bhunscoileanna Deonacha go léir agus i gcuid is mó de na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha, agus tosófar ar an lá maidir le Teagasc, Foghlaim, Measúnú agus Tuairisciú i scoileanna na mBord Oideachais agus Oiliúna ag deireadh 2018.

 

Iarrfar ar mhúinteoirí ar an dá lá breithiúnais chriticiúla a dhéanamh faoi théamaí na gceardlann i gcomhthéacs ar leith a scoile féin.

 

Beidh seachadadh an FGL thar gach ceann de na hocht réigiún críochnaithe faoi Mhárta 2019. Beidh cuairteanna comhairleacha á dtabhairt ar scoileanna fós ansin ag Ceannairí agus ag Comhairleoirí don Scoil Uile (ach iarratas a fháil) ina ndéanfar athbhreithniú ar FGL a tugadh agus ina mbeifear ag breathnú chun cinn ar 2019 / 2020.