An Scoil Uile

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 10 January 2018


Eolas is Déanaí don Scoil Uile – Eanáir 2018

 

Bhí foireann na Scoil Uile an-ghnóthach ó Lúnasa 2017 agus FGL á héascú in os cionn 450 Iar-bhunscoil. Is iad na ceardlanna a bhí ann:

 

  • Folláine don tSraith Shóisearach (anseo)

 

  • Creat don tSraith Shóisearach: Comhthéacs agus Réasúnaíocht (anseo)

 

Tá sé i gceist go mbeidh cuairt tugtha ar mhórchuid na scoileanna faoi Mhárta 2018.

 

Ar Fhoireann na Scoile Uile, tá ochtar Ceannairí Foirne Réigiúnacha, roinnt Comhairleoirí agus a lán Comhaltaí. Is mian linn buíochas a ghabháil go háirithe le Príomhoidí agus le Boird Bhainistíochta as na Comhaltaí sin a ligean uathu chun tacú le cur i bhfeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach (2015).

 

Mar fhreagra ar na Comhlachtaí Bainistíochta (BOOÉ, CSPC agus an CCB [Comhchoiste na mBainisteoirí]) rinne an Fhoireann don Scoil Uile ceardlann FGL roghnach a dhearadh agus a sheachadadh ar Uaireanta Bainistíochta Acmhainní don tSraith Shinsearach (anseo) i líonra náisiúnta na nIonad Oideachais. Rinneadh an-fhreastal orthu sin agus cuireadh roinnt ceardlanna breise ar fáil chun freastal ar riachtanais múinteoirí ar tugadh na huaireanta sin dóibh.

 

Táimid ag brath Seimineár Gréasáin a fhorbairt níos déanaí in Earrach 2018 chun an t-eolas is déanaí a thabhairt agus ceisteanna a ghlacadh ó mhúinteoirí i dtaca leis na hUaireanta Bainistíochta Acmhainní.