Folláine

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 10 March 2017


Beidh Foireann Folláine an SSM ag tabhairt 16 cheardlann Folláine ar fud na tíre do Chomhairleoirí Treorach sna seachtainí agus sna míonna ata romhainn.  Beidh an cheardlann seo dírithe ar an ról is féidir a bheith ag an Treoir chun tacú le Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach (CNCM 2017) a chur i bhfeidhm.

Tá  an clár á sheoladh le tacaíocht ó Institiúid na dTreoirchomhairleoirí (ITC) agus ofrálfar an cheardlann seo do  gach brainse den ITC ar fud na tíre.

Tosóidh an seoladh le brainsí Loch Garman agus Átha Luain Dé Máirt, 14 Márta.

Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir r-phost chuig info@jct.ie. 

Dáta a Postáladh: 06 March 2017


Rinne Foireann Folláine an SSM dhá cheardlann a éascú ag an gcomhdháil ITC a reáchtáladh le déanaí in OCC, Corcaigh Dé hAoine 3 agus Dé Sathairn 4 Márta.  Rinne os cionn 130 Treoirchomhairleoir freastal ar an dá cheardlann a tharla Dé Sathairn 4 Márta.  Díríodh sna ceardlanna ar ról na Treorach laistigh den Chlár Folláine.  Chun breathnú ar an taispeántas CumhachtPhointe agus ar acmhainní eile ón gcomhdháil cliceáil anseo.