Mata

Measúnú

Socruithe Measúnachta 2022/23

Maidir le socruithe measúnachta don chohórt scoláirí sa 3ú Bliain aus don chohórt scoláirí sa 2ú Bliain, 2022/23 amháin, tá an doiciméad 'Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2023' ar fáil ag: DES Socruithe Measúnachta

Tá doiciméad CNCM 'Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích' le haghaidh cohóirt scoláirí 2020 - 2023 (scoláirí a bheidh sa Tríú Bliain 2022/2023) agus le haghaidh cohóirt scoláirí 2021- 2024 (scoláirí a bheidh sa Dara Bliain 2022/2023) ar fáil ag: NCCA Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnaithe Rangbhunaithe