Mata

Measúnú

Socruithe Measúnachta 2021/22

Maidir le socruithe measúnachta don chohórt scoláirí sa 3ú Bliain aus don chohórt scoláirí sa 2ú Bliain, 2021/22 amháin, tá an doiciméad 'Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2022' ar fáil ag: DES Socruithe Measúnachta

Tá doiciméad CNCM 'Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích' le haghaidh cohóirt scoláirí 2019 - 2022 (scoláirí a bheidh sa Tríú Bliain 2021/2022) agus le haghaidh cohóirt scoláirí 2020- 2023 (scoláirí a bheidh sa Dara Bliain 2021/2022) ar fáil ag: NCCA Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnaithe Rangbhunaithe