CFL2anna

Scoil Speisialta - Ceardlanna FGL - Ceardlann FGL a Dó

Is é an fócas atá le Lá a Dó cabhrú le múinteoirí athchuairt a thabhairt ar Threoirlínte maidir le Cláir Foghlama Leibhéal 2, agus tosú ar phróiseas na pleanála, measúnú agus teagasc agus torthaí foghlama. Is féidir teacht ar na láithreoireachtaí a úsáideadh thíos agus ar an leabhrán acmhainní a tugadh amach.

Pleanáil Scoile agus Múinteoirí agus Socrú Amchláir
Cineál comhaid: Láithreoireacht