CFL2anna

Na Chéad Chéimeanna Eile a Phleanáil

Cuirfidh gach scoil na Cláir Foghlama Leibhéal 2 i bhfeidhm ar bhealach difriúil de bharr riachtanais dhifriúla na scoláirí a bhíonn siad a theagasc. 

Tá roinnt céimeanna pleanála i gceist a rachaidh scoileanna tríothu i dtaca le pleanáil scoile agus socrú amchláir, pleanáil múinteoirí agus socrú amchláir, agus pleanáil le haghaidh scoláirí aonair.

 

Tugtar sa rannán seo amchláir agus doiciméid phleanála shamplacha.

Tugtar sa rannán seo amchláir agus doiciméid phleanála shamplacha a léirítear mar seo: SS = Scoil Speisialta.  SP = Scoil Phríomhshrutha

Thiocfadh le teimpléid ón dá rannán a bheith úsáideach do chomhthéacs do scoile agus do chuid scoláirí.

 

Is féidir teacht ar leaganacha ineagarthóireachta díobh seo faoi Dhoiciméid Phleanála.

Plean Téamúil
Plean Téamúil
Cineál comhaid: íomhá
Cliceáil ar an íomhá