CFL2anna

An Chéad Bhliain a Phleanáil

Cuirfidh gach scoil na Cláir Foghlama Leibhéal 2 i bhfeidhm ar bhealach difriúil de bharr riachtanais dhifriúla na scoláirí a bhíonn siad a theagasc. 

Tá roinnt céimeanna pleanála i gceist a rachaidh scoileanna tríothu i dtaca le pleanáil scoile agus socrú amchláir, pleanáil múinteoirí agus socrú amchláir, agus pleanáil le haghaidh scoláirí aonair.

 

Tugtar sa rannán seo amchláir agus doiciméid phleanála shamplacha.

Tugtar sa rannán seo amchláir agus doiciméid phleanála shamplacha a léirítear mar seo: SS = Scoil Speisialta.  SP = Scoil Phríomhshrutha

Thiocfadh le teimpléid ón dá rannán a bheith úsáideach do chomhthéacs do scoile agus do chid scoláirí.

 

Is féidir teacht ar leaganacha ineagarthóireachta díobh seo faoi Dhoiciméid Phleanála. 

Scoil Phríomhshrutha
Acmhainní Pleanála RSO na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
Acmhainní Pleanála RSO na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
Léargas ar Phlean Foghlama an Scoláire Aonair
Léargas ar Phlean Foghlama an Scoláire Aonair Léargas ar Phlean Foghlama an Scoláire Aonair
Cineál comhaid: PDF
Cliceáil chun breathnú nó chun íoslódáil