Baile

Baill Foirne

Is é an Stiúrthóir FGL don tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, an Dr. Pádraig Kirk, a threoraíonn an tSeirbhís Tacaíochta.

Tá tacaíocht bheirt leas-stiúrthóirí ag an Stiúrthóir, duine díobh ag plé le Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL Cheannaireacht Scoile, agus an dara duine freagrach as réimse an Mheasúnaithe.

Tá cohórt de dheichniúr gceannairí SSM ann a thacaíonn leis na nGrúpa Sinsearach Bainisteoireachta; Ceannaire Ábhair don Bhéarla, Ceannaire Ábhair don Eolaíocht, Ceannairí Foirne do gach ceann de na Gearrchúrsaí agus na CLFL2nna agus sé Cheannaire Réigiúnacha atá freagrach as soláthar FGL don Scoil Uile. Tá foirne Comhairleoirí lánaimseartha in áit don Bhéarla agus don Eolaíocht, a fhorbraíonn agus a thugann FGL mhúinteoirí ar fud sé réigiún na nIonad Oideachais.

Earcófar foirne eile de réir mar a thugtar isteach ábhair thar chéimeanna eile chur i bhfeidhm an Chreata. Tá foireann mhór chomhaltaí páirtaimseartha freisin a oibríonn ar fud na réigiún seo, mar shampla, príomhoidí agus leas-phríomhoidí reatha a fhorbraíonn agus a thugann FGL do cheannairí scoile. Tá foirne d’éascaitheoirí áitiúla ann a thugann tacaíocht dár gcomhairleoirí agus dár gcomhaltaí chun saintacaíocht FGL a sholáthar i réimsí tábhachtacha de réir mar a bhíonn gá leis.

Bainistíocht
Dr. Pádraig Kirk
Dr. Pádraig Kirk
Stiúrthóir
An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí
Karol Saidléar
Karol Saidléar
Leas-Stiúrthóir
Measúnú
E-mail
Dónal O'Mahony
Dónal O'Mahony
Leas-Stiúrthóir
Tacaíocht don Scoile Uile agus Ceannaireacht Scoile
E-mail
Ceannairí Réigiúnacha-Tacaíocht agus FGL don Scoil Uile
Ursula Diamond
Ursula Diamond
Ceannaire Réigiúnach
Thiar Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Lorna Lavelle
Lorna Lavelle
Ceannaire Réigiúnach
Thoir, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Gerard Duff
Gerard Duff
Ceannaire Réigiúnach
Thiar Theas, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Anthony Doogan
Anthony Doogan
Ceannaire Réigiúnach
Thiar Thuaidh, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Enda Byrne
Enda Byrne
Ceannaire Réigiúnach
Thoir Theas, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Seán O hAoghusa
Sean Ó hAonghusa
Ceannaire Réigiúnach
Thoir Thuaidh, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Ceannairí Foirne
Sarah Nally
Sarah Nally
Ceannaire Foirne
Cláir Foghlama, Leibhéal a Dó
E-mail
Michael Carey
Michael Carey
Ceannaire Foirne
Gearrchúrsaí
E-mail
Betty McLaughlin
Betty McLaughlin
Ceannaire Foirne
Folláine
E-mail
Eoghan Evesson
Eoghan Evesson
Ceannaire Ábhair
Béarla
E-mail
Daithi Mac an Rí
Daithi Mac an Rí
Ceannaire Foirne
Eolaíocht
E-mail
Gary McConway
Gary McConway
Ceannaire Foirne
Staidéar Gnó
E-mail
Claire Matthews
Claire Matthews
Ceannaire Foirne
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Margaret O'Shea
Margaret O'Shea
Ceannaire Foirne
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Roseann Uí Fhlatharta
Roseann Uí Fhlatharta
Ceannaire Foirne
Gaeilge
E-mail
Foireann na Ceannaireachta
Fiona O'Brien
Fiona O'Brien
Comhairleoir
Ceannaireacht
E-mail
Foireann an Mheasúnaithe
Gráinne MackenReid
Gráinne Macken-Reid
Comhairleoir
Measúnú
E-mail
Foireann na Folláine
Betty McLaughlin
Betty McLaughlin
Ceannaire Foirne
Folláine
E-mail
Michelle English
Michelle English
Comhairleoir
Folláine
E-mail
John Cullinane
John Cullinane
Comhairleoir
Folláine
E-mail
Hazel Hannon
Hazel Hannon
Comhairleoir
Folláine
E-mail
Foireann an Bhéarla
Eoghan Evesson
Eoghan Evesson
Ceannaire Ábhair
Béarla
E-mail
Niall Murphy
Niall Murphy
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Emma Davis
Emma Davis
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Gemma Moran
Gemma Moran
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Lorraine Kennan
Lorraine Kennan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Emer Whyte
Emer Whyte
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Rachel Lenihan
Rachel Lenihan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Mary Gilmore
Mary Gilmore
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Emma Gallagher
Emma Gallagher
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Foireann na hEolaíochta
Daithí Mac an Rí
Daithí Mac an Rí
Ceannaire Foirne
Eolaíocht
E-mail
Eadaoin Norris
Éadaoin Norris
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Áine Woods
Áine Woods
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Dónal Ó Laoire
Dónal Ó Laoire
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Foireann an Staidéir Ghnó
Gary McConway
Gary McConway
Ceannaire Foirne
Staidéar Gnó
E-mail
Sinead Tuohy
Sinead Tuohy
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Emer Morrissey
Emer Morrissey
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Róisín Nic Leoid
Roisin NicLeoid
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Foireann na Nuatheangacha Iasachta
Claire Matthews
Claire Matthews
Ceannaire Foirne
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Judith Callan Gough
Judith CallanGough
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Elisabeth Butler
Elisabeth Butler
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Clíodhna McManamon
Clíodhna McManamon
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Foireann na nAmharc-ealaíona
Margaret O'Shea
Margaret O'Shea
Ceannaire Foirne
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Ruth Kennington
Ruth Kennington
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Terry Lawless
Terry Lawless
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Gemma Tierney
Gemma Tierney
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Foireann na Gaeilge
Roseann Uí Fhlatharta
Roseann Uí Fhlatharta
Ceannaire Foirne
Gaeilge
E-mail
Frank Milling
Frank Milling
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Bernardine NicGiollaPhádraig
Bernardine Nic Giolla Phádraig
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Sinéad Ní Shúilleabháin
Sinéad Ní Shúilleabháin
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail