Baile

Baill Foirne

Is é Stiúrthóir an FGL don tSraith Shóisearach, an Dr. Pádraig Kirk, atá i gceannas ar an tseirbhís tacaíochta.

 

Faigheann an Stiúrthóir tacaíocht ó fhoireann shinsearach bhainistíochta ar a bhfuil beirt leas-stiúrthóirí agus Bainisteoir AD agus Oibríochtaí. Tá duine de na Leas-Stiúrthóirí freagrach as FGL bainteach le Tacaíocht don Scoil Uile, Ceannaireacht Scoile, CFL2 agus Gearrchúrsaí, agus tá an duine eile freagrach as FGL na nÁbhar.  Tá ár mBainisteoir AD agus Oibríochtaí freagrach as gach ceist foirne san eagraíocht, chomh maith le sceidealú FGL ar bhonn náisiúnta.  

 

Tá tacaíocht ag an bhfoireann Shinsearach Bhainistíochta ina gcuid oibre ó chohórt Ceannairí Foirne, ar a bhfuil ceann foirne do gach réimse ábhair, foireann d’ochtar Ceannairí Foirne Réigiúnacha atá freagrach as soláthar FGL don Scoil Uile, chomh maith le ceannaire foirne le haghaidh Cláir Foghlama Leibhéal 2. Tá foirne de Chomhairleoirí lánaimseartha in áit ar fud sé réigiún na n-ionad oideachais, a fhorbraíonn agus a sholáthraíonn do mhúinteoirí FGL lárnach agus roghnach araon. Déantar foirne comhairleoirí a earcú de réir mar a thugtar ábhair isteach sna céimeanna feidhmiúcháin den Chreat ata fós le teacht.

 

Tá foireann mhór Chomhaltaí páirtaimseartha ann freisin a bhíonn ag obair tríd an tír, mar shampla, príomhoidí agus leas-phríomhoidí gníomhacha a fhorbraíonn agus a thugann FGL do cheannairí scoile, chomh maith le múinteoirí ábhar a chabhraíonn leis an gclár leathan FGL sainiúil don ábhar a sholáthar.  Faigheann ár gcuid comhairleoirí agus comhaltaí cabhair freisin ó líon beag Éascaitheoirí Áitiúla chun saintacaíocht FGL a sholáthar i bpríomhréimsí nuair a bhíonn gá leis.

Bainistíocht
Dr. Pádraig Kirk
Dr. Pádraig Kirk
Stiúrthóir
An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí
Eoghan Evesson
Eoghan Evesson
Leas-Stiúrthóir

E-mail
Dónal O'Mahony
Dónal O'Mahony
Leas-Stiúrthóir
Tacaíocht don Scoile Uile agus Ceannaireacht Scoile
E-mail
Ceannairí Réigiúnacha-Tacaíocht agus FGL don Scoil Uile
Lorna Lavelle
Lorna Lavelle
Ceannaire Réigiúnach
BAC /Cill Mhantáin Thuaidh, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Betty McLaughlin
Betty McLaughlin
Ceannaire Réigiúnach
Thoir Thuaidh, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Gráinne Macken
Gráinne Macken
Ceannaire Réigiúnach
Thiar Thuaidh, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Gerard Duff
Gerard Duff
Ceannaire Réigiúnach
Thiar Theas, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Mike Carey
Mike Carey
Ceannaire Réigiúnach
Corcaigh, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Enda Byrne
Enda Byrne
Ceannaire Réigiúnach
Thoir Theas, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
John Cullinane
John Cullinane
Ceannaire Réigiúnach
BAC / Cill Dara, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Stiofán Ó Cualáin
Stiofán Ó Cualáin
Ceannaire Réigiúnach
Thiar, Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Foireann na Folláine
Betty McLaughlin
Betty McLaughlin
Ceannaire Foirne Folláine
Ceannaire Réigiúnach
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Michelle English
Michelle English
Comhairleoir
Folláine
Scoil Uile
E-mail
Hazel Hannon
Hazel Hannon
Comhairleoir
Folláine
Scoil Uile
E-mail
Foireann na Ceannaireachta
Fiona O'Brien
Fiona O'Brien
Comhairleoir
Ceannaireacht
E-mail
Foireann na nGearrchúrsaí
Enda Byrne
Enda Byrne
Ceannaire Réigiúnach
Gearrchúrsaí
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Foireann na CFL1nna/CFL2nna
Sarah nally
Sarah Nally
Ceannaire Foirne
CFL2nna
E-mail
Don Golden
Don Golden
Comhairleoir
CFL2nna
E-mail
Foireann an Mheasúnaithe
Niamh Barry
Niamh Barry
Comhairleoir
Measúnú
E-mail
Foireann an Bhéarla
Emma Gallagher
Emma Gallagher
Ceannaire Foirne
Béarla
E-mail
Niall Murphy
Niall Murphy
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Emma Davis
Emma Davis
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Gemma Moran
Gemma Moran
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Lorraine Kennan
Lorraine Kennan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Emer Whyte
Emer Whyte
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Rachel Lenihan
Rachel Lenihan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Elaine McGowan
Elaine McGowan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Catherine Leddin
Catherine Leddin
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Foireann na hEolaíochta
Daithí Mac an Rí
Daithí Mac an Rí
Ceannaire Foirne
Eolaíocht
E-mail
Eadaoin Norris
Éadaoin Norris
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Áine Woods
Áine Woods
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Dónal Ó Laoire
Dónal Ó Laoire
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Eileen Hanrick
Eileen Hanrick
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Elizabeth Smith
Elizabeth Smith
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Margaret Cooney
Margaret Cooney
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Niall Kelly
Niall Kelly
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Foireann an Staidéir Ghnó
Gary McConway
Gary McConway
Ceannaire Foirne
Staidéar Gnó
E-mail
Sinead Tuohy
Sinead Tuohy
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
John O'Sullivan
John O'Sullivan
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
David Walsh
David Walsh
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Niamh Daly
Niamh Daly
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Joe Stafford
Joe Stafford
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Seán Smyth
Seán Smyth
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Foireann na Nuatheangacha Iasachta
Clíodhna McManamon
Clíodhna McManamon
Ceannaire Foirne
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Elisabeth Butler
Elisabeth Butler
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Mary-Elaine Tynan
Mary-Elaine Tynan
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Amanda Quinn
Amanda Quinn
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Eileen Bowman
Eileen Bowman
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Grainne Flannery
Grainne Flannery
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Liz Shinners
Liz Shinners
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Foireann na nAmharc-ealaíona
Margaret O'Shea
Margaret O'Shea
Ceannaire Foirne
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Ruth Kennington
Ruth Kennington
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Terry Lawless
Terry Lawless
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Gemma Tierney
Gemma Tierney
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Maria Moore
Maria Moore
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Foireann na Gaeilge
Bernardine NicGiollaPhádraig
Bernardine Nic Giolla Phádraig
Ceannaire Foirne
Gaeilge
E-mail
Frank Milling
Frank Milling
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Sinéad Ní Shúilleabháin
Sinéad Ní Shúilleabháin
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Micheál Ó Caoilte
Mícheál Ó Caoilte
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Ursula Ní Dhufaigh
Ursula Ní Dhufaigh
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Dympna English
Dympna English
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Bláthnaid Uí Fhátharta
Bláthnaid Uí Fhátharta
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Karen Uí Chaiside
Karen Uí Chaiside
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Foireann an Mhata
Shane Flanagan
Shane Flanagan
Ceannaire Foirne
An Mhatamaitic
E-mail
Breeda Corcoran
Breeda Corcoran
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Caitríona Cronin
Caitríona Cronin
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
John Maddock
John Maddock
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Brenda Murtagh
Brenda Murtagh
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
James Meaney
James Meaney
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Barry Tiernan
Barry Tiernan
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Foireann an Cheoil
Ethel Glancy
Ethel Glancy
Ceannaire Foirne
Ceol
E-mail
Karen Brennan
Karen Brennan
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Michelle Geraghty
Michelle Geraghty
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Stephen McFarlane
Stephen McFarlane
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Helen Spencer
Helen Spencer
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Foireann na Tíreolaíochta
Ada Broderick
Ada Broderick
Ceannaire Foirne
An Tíreolaíocht
E-mail
Paul Challoner
Paul Challoner
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
James Condon
James Condon
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Éidin Gallagher
Éidin Gallagher
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Paula Needham
Paula Needham
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Breege Roche
Breege Roche
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Susan Connolly
Susan Connolly
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Foireann na Staire
Frieda Crehan
Frieda Crehan
Ceannaire Foirne
An Stair
E-mail
Donal Evoy
Donal Evoy
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Paul Kelly
Paul Kelly
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Áine McAlpine
Áine McAlpine
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Denise Nolan
Denise Nolan
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Fintan O'Mahony
Fintan O'Mahony
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Angela Hanratty
Angela Hanratty
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Foireann na hEacnamaíochta Baile
Roseann Uí Fhlatharta
Roseann Uí Fhlatharta
Ceannaire Foirne
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Caoimhe Héarún
Caoimhe Héarún
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Elma Kent
Elma Kent
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Katrina Mahon
Katrina Mahon
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Marie Delaney
Marie Delaney
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail